• 18.000 m2

  Kirkegata 18, Oslo

  Se referanseprosjekter

  Kirkegata 18 ble bygget i 1915-1921 for daværende Centralbanken for Norge og var et av byggene som var med på å endre Kvadraturens karakter i starten av forrige århundre til å bli Oslos svar på "City", med hovedseter for rederiene og de store bankene i nærheten av Norges Bank og Børsen.

  se prosjekt   vis kart
 • 30 000 m2

  Kaibygg 1, Stranden 5, Oslo

  Se referanseprosjekter

  Kaibygg 1, Stranden 5 på Aker Brygge gis ny identitet. Bygget inngår som en del av Norwegian Propertys masterplan for Aker brygge. Kaibygg 1 er et av de mest sentrale byggene på Aker Brygge, og ligger mellom sjøen, Bryggetorget og Holmens gate. Bygningen huset DNBs hovedkontor frem til DNBs flytting til Bjørvika.

  se prosjekt   vis kart
 • 26.000 m2

  Skøyen Atrium III, Oslo

  Se pågående prosjekter

  Skøyen Atrium utgjør et helt kvartal sentralt beliggende på Skøyen. Eiendommen er en attraktiv kontoreiendom med moderne fasiliteter som felles kantine og konferansefasiliteter.

  se prosjekt   vis kart
 • 39.800 m2

  Bjørvika Felt A9, Oslo

  Se pågående prosjekter

  HAV Eiendom AS eier og utvikler Diagonale på felt A9 i Bjørvika. På nabofeltet (felt A8) utvikler Oslo kommune Nye Deichmanske hovedbibliotek. Det er lagt opp til sammenhengende underetasjer i to plan for feltene A8 og A9.

  se prosjekt   vis kart
 • 9.500 m2

  Duty Free Gardermoen

  Se referanseprosjekter

  Oslo Lufthavn (OSL) utvider med ny Pir Nord og oppgradering av eksisterende areal for å møte veksten i antall reisende. Med utvidelsen vil OSL ha kapasitet til å håndtere 28 millioner reisende i året. Nye Pir Nord får et terminalareal på 117.000 m2, og samlet terminalareal på flyplassen blir etter utvidelsen på 265.000 m2.

  se prosjekt   vis kart
 • CBTC Sporveien

  Se pågående prosjekter

  Sporveien skal erstatte dagens signalstyringssystem med et nytt system i løpet av de neste årene. Signal- og sikringsanlegget for T-banen i Oslo har nådd - og til dels passert - forventet teknisk levealder for mange strekninger. I tillegg til teknisk fornyelse er det behov for kapasitetsøkning for å holde tritt med en økende etterspørsel.

  se prosjekt   vis kart

Prosjektutvikling

Insenti bistår med tidlig utvikling av konsepter kommersielt og teknisk, herunder blant annet reguleringsarbeid, budsjettering og lønnsomhetsanalyser.

Prosjektledelse

Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.

Bygging

Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.

Byggeledelse

Vår entreprenørerfaring kombineres med gode systemer for å følge opp at byggherren får den kvalitet som er bestilt.

KS / HMS

Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.

BREEAM-ledelse

Vi bistår byggherren med å velge rett miljø- og BREEAM strategi, og leder prosjektet frem til valgt sertifisering.

Samferdsel

Insenti Samferdsel skal levere prosjektledertjenester innen hele verdikjeden fra tidligfase til gjennomføring av prosjekter.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på
telefon 23 05 37 00, eller post@insenti.no