• 26.000 m2

  Skøyen Atrium III, Oslo

  Se pågående prosjekter

  Skøyen Atrium utgjør et helt kvartal sentralt beliggende på Skøyen. Eiendommen er en attraktiv kontoreiendom med moderne fasiliteter som felles kantine og konferansefasiliteter.

  se prosjekt   vis kart
 • 39.800 m2

  Bjørvika Felt A9, Oslo

  Se pågående prosjekter

  HAV Eiendom AS eier og utvikler Diagonale på felt A9 i Bjørvika. På nabofeltet (felt A8) utvikler Oslo kommune Nye Deichmanske hovedbibliotek. Det er lagt opp til sammenhengende underetasjer i to plan for feltene A8 og A9.

  se prosjekt   vis kart
 • CBTC Sporveien

  Se pågående prosjekter

  Sporveien skal erstatte dagens signalstyringssystem med et nytt system i løpet av de neste årene. Signal- og sikringsanlegget for T-banen i Oslo har nådd - og til dels passert - forventet teknisk levealder for mange strekninger. I tillegg til teknisk fornyelse er det behov for kapasitetsøkning for å holde tritt med en økende etterspørsel.

  se prosjekt   vis kart
 • 24.000 m2

  JurFak – Nytt juridisk fakultet for UiO, Oslo

  Se pågående prosjekter

  Entra sine prosjekter i Tullinkvartalet, JurFak prosjekt i Kristian Augusts gate 15-21 og naboprosjektet Universitetsgaten 7-9, innebærer en oppgradering av området og vil tilføre ny aktivitet som sikrer et levende byområdeog kvartalmed nye brukere, gateliv og bedre kommunikasjon med resten av byen.

  se prosjekt   vis kart
 • 22.400 m2

  Universitetsgata 7-9, Oslo

  Se pågående prosjekter

  Entra skal oppføre ett nytt bygg på den sentrale hjørnetomten mot Pilestredet. Eksisterende bygg skal rives og det nye prosjektet har høye ambisjoner med å skape ett levende byområde og tilføre ny aktivitet.

  se prosjekt   vis kart

Prosjektutvikling

Insenti bistår med tidlig utvikling av konsepter kommersielt og teknisk, herunder blant annet reguleringsarbeid, budsjettering og lønnsomhetsanalyser.

Prosjektledelse

Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.

Bygging

Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.

Byggeledelse

Vår entreprenørerfaring kombineres med gode systemer for å følge opp at byggherren får den kvalitet som er bestilt.

KS / HMS

Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.

BREEAM-ledelse

Vi bistår byggherren med å velge rett miljø- og BREEAM strategi, og leder prosjektet frem til valgt sertifisering.

Samferdsel

Insenti Samferdsel skal levere prosjektledertjenester innen hele verdikjeden fra tidligfase til gjennomføring av prosjekter.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på
telefon 23 05 37 00, eller post@insenti.no