Forside » Om oss » Miljø og samfunnsansvar

Om oss

Miljø og samfunnsansvar

Miljøpolicy:

Insenti skal bistå sine oppdragsgivere med å finne de beste miljøvennlige løsninger for deres byggeprosjekter. Vi skal være byggherrens foretrukne samarbeidspartner for prosjekter med høyt miljøfokus.

Ved kontinuerlig å stille krav til oss selv og våre samarbeidspartnere, skal vi bidra til å minimere miljøbelastningen ved gjennomføringen av prosjektene. Vår virksomhet skal overholde alle krav som stilles fra myndigheter, samt de krav vi har pålagt oss selv.

Mål:

-Vi skal ha kompetanse og være oppdatert på miljøvennlige løsninger i vår bransje slik at vi kan bistå våre oppdragsgivere med å velge miljøriktige alternativer.

-Vi skal gjennom kontrakter og oppfølging på byggeplassene stille krav til våre leverandører for å redusere avfallsproduksjon og øke avfallssorteringen. Vi har som mål at minimum 85 % av alt avfall på byggeplass skal sorteres.

-Minimum 60 % av alle reiser foretatt til/fra og i arbeidet skal være ved bruk av offentlige transportmidler, sykkel eller gange.

-Alle våre leverandører skal benytte BASS for styring av kjemikaliebruk på prosjektene våre.

Samfunnsansvar

Våre etiske retningslinjer skal skape tillit og lojalitet blant medarbeiderne i selskapet. Vårt arbeidsmiljø skal preges av åpenhet – også i forhold til diskusjon rundt etiske problemstillinger. Samtidig skal våre etiske retningslinjer også skape tillit hos både oppdragsgivere og leverandører.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no