Forside » Om oss » Kvalitet og HMS

Om oss

Kvalitet og HMS

Kvalitetsstyring

Kvalitetssystemet er utarbeidet i samsvar med NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring og skal i tillegg tilfredsstille alle krav om kvalitetssikring og kontroll i plan- og bygningslovgivningen. Systemet omfatter alle aktiviteter i virksomheten og skal sikre en ensartet gjennomføring av våre prosjekter i alle faser.


Virksomhetens kjerneprosesser er prosjektutvikling, prosjektering, bygging og overlevering. Disse prosessene sørger for verdiskapingen og kunden for disse prosessene er våre oppdragsgivere. Støtteprosessene som er angitt nedenfor gir støtte til verdiskapingen som skjer i kjerneprosessene og er interne prosesser med de ansatte/prosjektene som kunde. Ledelsesprosessene som er vist øverst er mer langsiktige og har verdi for selskapets fremtid. 

HMS
HMS-systemet er integrert i bedriftens kvalitetssystem og er utarbeidet i henhold til Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, samt Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser.Insenti har som mål å gjennomføre alle sine prosjekter uten personskade som fører til fravær.  Vi har tett oppfølging av våre samarbeidspartnere for å sikre et godt arbeidsmiljø både i byggeperioden og ved ferdigstillelse av nye lokaler for fremtidige arbeidsplasser.  

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no