Forside » Om oss » Organisasjon

Om oss

Organisasjon

Økonomi

Økonomiavdelingen ledes av Svein Erik Tverli. Avdelingen har ansvar for inn- og utfakturering, remittering, lønn samt intern og ekstern rapportering.

Bygg
Byggavdelingen ledes av Marius Prøsch-Oddevald. Avdelingen har ansvar for byggeledelse og bygging av de prosjektene som utføres som byggherrestyrte delentrepriser.

KS/HMS

KS/HMS-avdelingen ledes av Kirsten Skaare. Avdelingen har ansvar for risikovurderinger/ risikoanalyser, kvalitets- og HMS-revisjoner og HMS/SHA-inspeksjoner.

Prosjektutvikling
Prosjektutviklingsavdelingen ledes av Karoline Hasselgård. Avdelingen arbeider med prosjekt-utvikling og prosjektledelse for flere byggherrer.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no