Forside » Om oss » Miljø i bygg

Om oss

Miljø i bygg

Miljø i bygg

Når nybygg eller eksisterende bygg skal rehabiliteres, stilles det krav i lover og forskrifter om at byggherren skal ta hensyn til ytre miljø. Samtidig blir leietakerne mer og mer bevisst på hvor de leier og miljøegenskapene til bygget de leier i.

BREEAM-NOR

Ved oppføring av nybygg eller rehabilitering av eksisterende bygg, kan det være aktuelt å dokumentere byggets miljøegenskaper i henhold til BREEAM-NOR. Byggherren har flere muligheter til å miljøklassifisere et eksisterende bygg, både i byggefasen og i driftsfasen.

Selv om byggherren ikke ønsker en sertifisering i henhold til BREEAM-NOR, kan det være aktuelt å strekke seg mot de dokumentasjonskravene som BREEAM-NOR krever. Dette for å dokumentere byggets miljøegenskaper overfor attraktive leietakere.

Insenti AS har erfaring fra flere gjennomførte BREEAM-NOR prosjekter, personell med miljørådgiverbakgrunn, samt personell som er autorisert BREEAM-NOR AP og sertifisert bruker i henhold til krav i BREEAM-NOR In-Use.

Avfallshåndtering

Byggteknisk forskrift (TEK 10) stiller krav om minimum 60 % sorteringsgrad på byggeplass. Insentis mål er 90 % sorteringsgrad på ethvert prosjekt. Gjennomsnittlig sorteringsgrad for pågående og fullførte prosjekter det siste året ligger på ca. 94 %. Dette resultatet skyldes bl.a. dyktige ansatte, tett oppfølging av utførende, og høye miljømål på prosjektene.

Energi

Insenti har erfaring fra byggeprosjekter med ambisiøse energimål, både energiklasse A og B, lavenergi og passivhus.

Se våre referanseprosjekter.

Materialvalg/ressursbruk

Byggeteknisk forskrift og Produktkontrolloven stiller krav til valg av materialer i byggverk, både med tanke på bruk av materialer i et livsløpsperspektiv, og for å sikre et godt innemiljø. I tillegg har mange byggherrer etiske krav som må oppfylles. Eksempler på etiske krav er bærekraftige kilder (ikke verneverdige eller truede arter, treverk fra regnskog, etc.) og lovlig tilvirket (dvs. ikke barnearbeid).

I noen tilfeller ønsker byggeier å gå utover minstekravene i forskriften. Her kan man eksempelvis stille samme krav til dokumentasjon som BREEAM-NOR, dvs. EPD, ECOProduct, Svanemerke, EU-blomst, e.l.

Kjemikaliehåndtering/substitusjonsvurderinger

Insenti stiller krav om at alle leverandører og entreprenører skal være tilknyttet Productxchange, og at de laster opp både sikkerhetsdatablader og produktdokumentasjon til dette systemet.

Via Productxchange dokumenteres kjemikalier og produkters egenskaper og påvirkning på human helse og ytre miljø, samt substitusjonsvurderinger der dette er aktuelt.

Productxchange benyttes også til å samle materialdokumentasjon for prosjekter tilknyttet krav i BREEAM-NOR. 

Miljøstyring/ miljøledelse

Insenti ble sertifisert iht ISO 14001:2004 i 2013 og ble resertifisert ihht ISO 14001:2015 i 2017.

Vårt internkontrollsystemet benyttes aktivt i alle prosesser fra prosjektutvikling, til bygging og ferdigstillelse.

Basert på føringer fra oppdragsgiver, ledes prosjektet ut fra fastsatte miljømål og Insentis rutine for miljøstyring i prosjekt. Resultatet er energieffektive og miljøvennlige bygg både for eiere og leietakere.

Miljørelaterte tjenester

Basert på kompetanse og erfaring kan Insenti tilby følgende miljørelaterte tjenester;

·Miljøledelse/miljøstyring av prosjekter

·Miljørådgivning i alle faser av et prosjekt, eksempelvis Due Dilligence inkludert vurderinger knyttet til ytre miljø (Environmental Due Dilligence)

·Kvalitetssikring av prosjekteringsgrunnlag knyttet til miljø (miljøsaneringsrapporter, tiltaksplaner, beskrivelsestekster som skal ivareta krav i BREEAM-NOR, etc.)

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no