Forside » Nyheter

Nyheter

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

Insenti leder ombyggingsprosjektet av Kommunegården i Sandvika

Vi har vunnet konkurransen om prosjekt- og byggeledelse for ombyggingsprosjektet av Kommunegården i Sandvika. 

Det var totalt seks selskaper som leverte tilbud i konkurransen, hvor kvalitet var utslagsgivende for valget. Byggherre er Bærum Kommunale Pensjonskasse.

Bygget er på cirka 35.000 kvadratmeter, og skal totalrehabiliteres. Det planlegges for en økning fra dagens 700 arbeidsplasser til totalt 1.300 arbeidsplasser. Prosjektet har stort miljøfokus, og bygget skal BREEAM-sertifiseres med mål om å oppnå Outstanding. Kommunegården skal i fremtiden være klimaklok, digital og fleksibel. Vi skal skape en arena for samskaping og innovasjon mellom kommunen, innbyggere og næringsliv. 

05.03.2018

Solid vekst for Insenti

Insenti oppnådde i 2017 en omsetning på kr 267 mill, noe som er en vekst på hele 142 % sammenlignet med 2016. Samtidig økte driftsresultatet fra kr 2 mill til kr 13 mill og driftsmarginen ble forbedret fra 1,5 % i 2016 til 4,7 % i 2017.

- Etter to dårlige år fikk vi et betydelig løft i omsetningen fra 2016 til 2017, sier daglig leder Bjørn R. Grepperud i Insenti. Det er spesielt økt etterspørsel etter vår byggemodell som bidrar til omsetningsøkningen. –Gjennom 2017 har vi vært engasjert i fem byggeprosjekter med vår gjennomføringsmodell. I tillegg blir våre tjenester innenfor prosjektutvikling, prosjektledelse og KS/HMS etterspurt av stadig flere byggherrer.

 

Bjørn R. Grepperud sier at utsiktene for 2018 er gode.  –Vi har en god ordrereserve for alle våre tjenester, og vi kommer til å ansette flere for å dekke opp etterspørselen.  Insenti forventer en tilfredsstillende omsetnings- og resultatutvikling i 2018, sier Grepperud.

  

 

Resultatregnskap (mill kr)

2017

2016

Endring

Driftsinntekter

266,8

110,2

142,1 %

Driftskostnader

254,1

108,5

134,1 %

 

 

 

 

Driftsresultat

12,7

1,6

676,7 %

Resultat før skatt

13,0

2,1

533,4 %04.12.17

Vanja Fjeldstad Åberge ny prosjektleder i Insenti

Vanja Fjeldstad Åberge (42) er ansatt som prosjektleder i Insenti.

Hun kommer fra stilling som prosjekteringsleder i Betonmast. Hun har tidligere arbeidserfaring fra blant annet Aase byggadministrasjon og Veidekke. Åberge er utdannet sivilingeniør bygg fra NTNU.

Vanja Fjeldstad Åberge tiltrådte stillingen 4. desember 2017. 

 

****

Kontaktperson: Avdelingsleder prosjektutvikling Karoline Hasselgård, telefon 993 23 686

 

www.insenti.no01.11.2017

Håkon Linstad ny kalkulasjons- og innkjøpsansvarlig i Insenti

Håkon Linstad (56) er ansatt som kalkulasjons- og innkjøpsansvarlig i Insenti.


Lindstad kommer fra stillingen som prosjektleder/kalkulatør i S-bygg AS og har tidligere erfaring som teamleder kalkulasjon hos Bundebygg og avdelingsleder kalkulasjon hos Holthe AS. Han er utdannet som tømrermester.

Linstad tiltrådte stillingen 1. november 2017

****

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Grepperud, telefon 909 91 932

 

www.insenti.no

 19.10.2017

Insenti får ny rammeavtale med stor offentlig aktør

Insenti tar et nytt steg inn i det offentlige markedet når de nå har skrevet rammeavtale med Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo om prosjekt- og prosjekteringsledelse.

Vi er svært fornøyde med å inngå denne avtalen. Vi har det siste året hatt et godt samarbeid med UiO gjennom prosjektledelsen for Brøggers Hus på Tøyen og vi ser nå frem til nye oppdrag. UiO har en stor eiendomsmasse med spennende utviklingsplaner og vi gleder oss til å bidra med vår kompetanse innen prosjekt- og prosjekteringsledelse, sier avdelingsleder Karoline Hasselgård fra Insenti. Insenti er et prosjektlederfirma med lang erfaring fra nybygg- og rehabiliteringsprosjekter og våre prosjektledere har tverrfaglig kompetanse som vi vil ha god nytte av i UiOs prosjekter.

UiO har inngått rammeavtale med tre av de 16 tilbyderne. Valget ble gjort etter en vurdering av kvalitet og pris, hvor kvalitet, herunder kompetanse, metoder og verktøy, ble tillagt 70 prosent vekt.

Insenti AS ble etablert 1. januar 2001. Selskapet er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser, i Oslo og Akershus. Selskapet har ledet gjennomføringen av kontorbygg, forretninger, restauranter, politihus, rettsbygninger og boliger, både som nybygg og rehabilitering. Siden oppstarten er det utført og under utførelse ca 700.000 m2 næringsarealer og ca 1400 boliger.

Karoline Hasselgård fra Insenti og Erik Munthe-Kaas fra Eiendomsavdelingen hos UiO ser frem til samarbeidet gjennom den nylig signerte rammeavtalen.
18.10.2017

Sverre Bringsrud Fekjær ny prosjektleder i Insenti

Sverre Bringsrud Fekjær (42) er ansatt som prosjektleder i Insenti.

Fekjær kommer fra stilling som gruppeleder VVS/senior rådgiver ingeniør i ÅF Engineering og har tidligere vært mange år i Sweco som prosjekterende innen VVS/tekniske fag. Han er utdannet ingeniør innen VVS fra Høgskolen i Oslo.

I Insenti vil Sverre Bringsrud Fekjær arbeide med prosjekt- og ledelsesoppgaver i selskapets prosjekter.

****

Kontaktperson: Avdelingsleder prosjektutvikling Karoline Hasselgård, telefon 993 23 686

www.insenti.no18.10.2017

Simen Dybendal ny assisterende prosjektleder i Insenti

Simen Dybendal (28) er ansatt som assisterende prosjektleder i Insenti.

Simen Dybendal (28) er ansatt som assisterende prosjektleder i Insenti.

Dybendal kommer fra stillingen som prosjektingeniør i Ø.M Fjeld AS. Han er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Gjøvik og University of Wollongon i Australia. 

Dybendal tiltrådte stillingen 7. august 2017

****

Kontaktperson: Avdelingsleder prosjektutvikling Karoline Hasselgård, telefon 993 23 686

www.insenti.no

 17.10.2017

Geir Erik Nilssen ny prosjekt- og byggeleder i Insenti Samferdsel

Geir Erik Nilsen (52) er ansatt som prosjekt- og byggeleder i Insenti Samferdsel AS.

Nilssen kommer fra stillingen som konsulent i HR Prosjekt. Han har tidligere arbeidet over 10 år til sammen som prosjektleder i Implenia og Peab, samt tilsvarende lenge som byggeleder og kontrollingeniør i Statens Vegvesen. Han er utdannet som bygg- og konstruksjonsingeniør fra Universitet i Glasgow, og har lang erfaring med vei- og baneprosjekter.

Geir Erik ser frem til å utvikle sin kompetanse innen jernbane og sporvei, og har valgt et nystartet og spennende selskap der han kan være med på utviklingen av selskapet.

Nilssen tiltrådte stillingen 01.07.2017

****

Kontaktperson: Daglig leder i Insenti Samferdsel John Ytterhaug, telefon 918 41839

www.insenti.no

 

Nilssen kommer fra stilling som prosjektleder hos HR Prosjekt hvor han har jobbet med prosjekt- og byggeledelse av baneprosjekter. Han har tidligere erfaring fra prosjekt- og byggeledelse fra Implenia Norge og PEAB Sverige, samt lang fartstid i Statens vegvesen. Han har utdannelse fra Gjøvik Ingeniørhøgskole, University of Glasgow og BI.

 

Geir Erik blir en solid tilvekst til vår satsning på samferdselsprosjekter og vi ønsker ham velkommen på laget, sier daglig leder John Ytterhaug i Insenti Samferdsel.

 

Geir Erik Nilssen tiltrådte stillingen 1. juli 2017.

 

 

****

 

 

Kontaktperson: Daglig leder i Insenti Samferdsel John Ytterhaug, telefon 918 41 839

 

 

 

www.insenti.no

 

 18.09.2017

Erik Grimsgaard ny anleggs- og prosjektleder i Insenti

Erik Grimsgaard (46) er ansatt som anleggs- og prosjektleder i Insenti.

Grimsgaard kommer fra stillingen som produksjonsleder i Skanska Norge AS og har tidligere erfaring fra anleggsledelse i samme firma. Han har utdanning innen betongfaget.

Grimsgaard tiltrådte stillingen 18. september 2017

****

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Grepperud, telefon 909 91 932

 

www.insenti.no

 06.09.2017

Horn vender tilbake til Insenti

Arvid Horn (44) kommer tilbake til Insenti hvor han nå er ansatt som anleggs- og prosjektleder.

Arvid var tidligere ansatt i selskapet fra 2012 til 2016, og valgte nå å komme tilbake fra HENT hvor han har vært med på å lede deres arbeid med Vålerenga kultur- og idrettspark. Insenti er et ledende prosjektlederfirma i Osloområdet med fokus på bygg, anlegg og samferdsel.

Vi er svært glade for at Arvid har takket ja til å returnere til Insenti, vi vet hva han står for og hva han kan bidra med både på prosjektene og i organisasjonen for øvrig. Han vil styrke ledelseskapasiteten vår og blir en sentral ressurs i våre fremtidige byggeprosjekter, sier avdelingsleder Marius Prøsch-Oddevald i Insenti.

****

Kontaktperson: Avdelingsleder Marius Prøsch-Oddevald, telefon 468 98 585

 

www.insenti.no

 Insenti inn som prosjekteringsgruppeleder for Oslo storbylegevakt

Omsorgsbygg og Insenti har inngått kontrakt om prosjekteringsgruppeleder for Oslo storbylegevakt.

Oslo storbylegevakt er midt i et forprosjekt, og kontrakter inngås på løpende bånd. Denne gangen er det kontrakten som prosjekteringsgruppeleder som er signert.

- Prosjekteringsgruppelederen er en viktig person som skal være bindeleddet mellom de prosjekterendes arbeider. Storbylegevakten er et komplekst prosjekt med mange involverte parter, og da vil denne rollen være ekstra viktig for å sikre kvaliteten på prosjektet, sier prosjektkoordinator hos Omsorgsbygg, Kristel Skeie.
Det var Insenti som vant kontrakten for prosjekteringsgruppelederen.
- Vi er stolte av å være med på utformingen av et spennende og svært utfordrende prosjekt som har stor betydning for hele byen. På dette prosjektet får vi benyttet den kompetanse og erfaring vi har med ledelse og koordinering i tidligfase. Vi gleder oss til å komme i gang og bidra til et godt prosjekt, sier avdelingsleder Karoline Hasselgård i Insenti.

http://www.bygg.no/article/1318411John Axelsson ny prosjekterings- og byggeleder i Insenti Samferdsel

John Axelsson (33) er ansatt som prosjekterings- og byggeleder i Insenti Samferdsel.

Axelsson kommer fra stilling som jernbaneingeniør hos Sweco hvor han har jobbet med prosjektering av jernbane og trikketraseer og har tidligere jobbet prosjektingeniør hos Veidekke Entreprenør med utførelse av jernbaneprosjekter og som banemontør med vedlikehold av jernbane hos Infranord AB. Axelsson er utdannet Högskoleingeniør innen jernbaneteknikk fra Lunds Universitet, Sverige.

 

John ønsker å bygge videre på sin kompetanse innenfor jernbane og sporvei og gleder seg til å komme i gang i et nystartet selskap med spennende satsing innen disse fagområdene.

 

I Insenti Samferdsel vil Axelsson jobbe med prosjekterings- og ledelsesoppgaver i selskapets prosjekter.

 

John Axelsson tiltrådte stillingen 1. juni 2017.

 

****

 

Kontaktperson: Daglig leder i Insenti Samferdsel John Ytterhaug, telefon 918 41 839Insenti satser digitalt

Insenti kjører nå i gang et pilotprosjekt i samarbeid Dalux for digital oppfølging på byggeplass.

Vi har vurdert flere av de digitale løsningene som finnes på markedet og er kommet frem til at Dalux ser ut til å være det som best dekker våre behov. Vi vil derfor prøve dette ut på et byggeprosjekt som har oppstart nå i sommer, sier Marius Prøsch-Oddevald, avdelingsleder i Insenti. Vi har stor tro på at dette vil effektivisere arbeidsdagen både for vår organisasjon og for underentreprenørene. Vi kommer til å bruke Dalux for den daglige kvalitetskontrollen, ved befaringer og til oppfølging av HMS, både ved vernerunder og rapportering av uønskede hendelser, legger han til.

 

Vi gleder oss over at nok en viktig aktør i byggebransjen velger vår digitale løsning for byggebransjen, sier Malthe Slemming, Country Manager for Dalux.

 

http://www.bygg.no/article/1317978

 

****

 

Kontaktpersoner:

 

Avdelingsleder Marius Prøsch-Oddevald, Insenti AS, telefon 468 98 585

Country Manager Malthe Slemming, Dalux, telefon 452 927 71Nytt byggoppdrag tildelt Insenti

Insenti er blitt tildelt kontrakten med bygging av nytt hovedkontor for Feiring Bruk.

 

Feiring Bruk AS skal bygge nytt administrasjonsbygg i sitt steinbrudd på Feiringåsen i Lørenskog. Feiring Bruk har et stort miljøfokus, noe som også vil sette preg på deres nye hovedkontor hvor det planlegges geobrønner, grønne tak og et lavt energiforbruk. Bygget skal ha fasade i naturstein og er utformet med tanke på å ivareta omgivelsene på en miljøvennlig måte.

 

Det nye hovedkontoret blir på drøye 2200 kvm. Oppstart for byggearbeidene er planlagt til august 2017 med ferdigstillelse i august 2018.

 

Vi er stolte av at Feiring Bruk har valgt oss til å bistå med utvikling og nå også gjennomføring av deres nye hovedkontor. Insenti har et høyt miljøfokus og vi synes det er spennende å samarbeide med en oppdragsgiver som er fremtidsrettet mht å velge miljøriktige løsninger, sier daglig leder Bjørn R. Grepperud i Insenti.

 

-Vi har hatt et godt samarbeid så langt i prosjektet og ser frem til en spennende byggefase med Insenti, sier Konsernleder Trygve Ollendorff i Feiring Bruk. For oss var det avgjørende å finne en leverandør med kompetanse som kunne bistå både med utvikling av prosjektet og deretter gjennomføre byggingen i nært samarbeid med oss som byggherre. Vi ønsket å gjennomføre prosjektet i byggherrestyrte delentrepriser, en modell som Insenti kan vise til gode resultater med fra mange tidligere prosjekter.

 

Insenti er en ledende aktør innen prosjektutvikling og –ledelse av byggeprosjekter i Osloregionen. Insenti omsatte for 175 millioner kroner i 2015 og har for tiden 40 ansatte.

 

 

****

 

Kontaktpersoner:

 

Daglig leder Bjørn R. Grepperud, Insenti AS, telefon 909 91 932

Konsernleder Trygve Ollendorff, Feiring Bruk AS, telefon 928 55 424
Planene for Tårnåsen Senter er klare

Med seks nye boligblokker, torg, lekeplass og underjordisk parkering, snur Insenti og Daimyo opp ned på Tårnåsen Senter. Fra et senter i grått skal området forvandles til grønt og lek.

Etter gjennomføring av parallelloppdrag med forslag fra tre ulike arkitekter, har Insenti og Daimyo gått videre med A-Lab arkitekters besvarelse. Planitiativ er sendt til Oppegård kommune og skal til politisk behandling i Utvalg for miljø og plan den 20. juni 2017.

Totalt blir det 125 leiligheter. Alle boligene får gode solforhold, det blir lokale lekeplasser og med mulighet for parsellhager. Nærheten til marka beholdes. Prosjektet er utformet som en port mot marka.

Les mer om Tårnåsen Senter i dagens utgave av Østlandets Blad (bildet)
19.04.2017

Tom Henriksen ny KS/HMS-rådgiver i Insenti

Tom Henriksen (41) er ansatt som KS/HMS-rådgiver i Insenti med spesielt ansvar for miljø og BREEAM.

Henriksen kommer fra stillingen som HMS/KS/Ytre miljø-sjef i DK Øst Bygg i NCC Norge AS og har tidligere erfaring fra anleggs- og miljøledelse i samme firma og som prosjektingeniør hos S-Bygg AS og Knut Skutle AS. Han har utdanning innen sivilingeniørfag fra NTNU.

-Insenti er et firma i vekst som gir meg mange nye muligheter. Oppbyggingen av BREEAM- og miljøkompetanse er en del av den nye strategien og vil styrke vår posisjon i markedet, sier Tom Henriksen.

Insenti er en ledende aktør innen prosjektutvikling og –ledelse av byggeprosjekter i Osloregionen. Insenti omsatte for 175 millioner kroner i 2015 og har for tiden 31 ansatte.

****

- Oppbyggingen av BREEAM- og miljøkompetanse er en del av den nye strategien og vil styrke vår posisjon i markedet, sier Tom Henriksen.

****

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Grepperud, telefon 909 91 932

 

www.insenti.no

 01.03.2017

Ida Fosse Andersen ny driftsleder i Insenti

Ida Fosse Andersen (30) er ansatt som driftsleder i Insenti.

Fosse Andersen kommer fra stilling som elektrobas og servicetekniker i Hauge Elektro. Hun er utdannet elektriker og fagskoleingeniør innen elkraft.

Ida Fosse Andersen tiltrådte stillingen 1. mars 2017.

****

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Grepperud, telefon 909 91 932

www.insenti.no01.03.2017

Geir Steinmo ny prosjekteringsleder/byggeleder i Insenti Samferdsel

Geir Steinmo (30) er ansatt som prosjekteringsleder/byggeleder i Insenti Samferdsel.

 

Steinmo kommer fra stilling som byggeleder i HR Prosjekt og har tidligere jobbet i Jernbaneverket og Strukton Rail. Han er utdannet signalmontør og signalingeniør.

I Insenti Samferdsel vil Steinmo fra oppstart være utleid til Bane NOR som fagressurs signal i TekDok- prosjektet til Bane NOR.

Geir Steinmo tiltrådte stillingen 1. mars 2017.

****

Kontaktperson: Daglig leder i Insenti Samferdsel John Ytterhaug, telefon 918 41 839


www.insenti.no01.03.2017

Jannicke Tidemand ny prosjekt-/prosjekteringsleder i Insenti Samferdsel

Jannicke Tidemand (38) er ansatt som prosjekt-/prosjekteringsleder i Insenti Samferdsel.

 

Tidemand kommer fra stilling som stab subsea-ingeniør og har tidligere erfaring fra prosjektledelse og prosjektarbeid i Aker Solutions. Hun er utdannet siv.ing. innen marinteknikk fra NTNU.

I Insenti Samferdsel vil Tidemand jobbe som prosjektleder for en av våre kunder samt utvikling av selskapets prosjektmodell.

Jannicke Tidemand tiltrådte stillingen 1. mars 2017.

****

Kontaktperson: Daglig leder i Insenti Samferdsel John Ytterhaug, telefon 918 41 839


www.insenti.no

 

 01.03.2017

Anne-Kari Drønen Mathiesen ny prosjektleder i Insenti

Anne-Kari Drønen Mathiesen (54) er ansatt som prosjektleder i Insenti.

Drønen Mathiesen kommer fra stilling som eiendomsutvikler i Clemens Eiendom. Hun har tidligere arbeidserfaring fra blant annet Selvaag Bolig, Selvaagbygg, og Statsbygg. Drønen Mathiesen er utdannet sivilingeniør bygg fra NTH og bedriftsøkonom fra NHH.

Anne-Kari Drønen Mathiesen tiltrådte stillingen 1. mars 2017.

****

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Grepperud, telefon 909 91 932

www.insenti.no26.02.2017

Ingvild Storås nytt styremedlem i Insenti

Ingvild Storås (52) er valgt som nytt styremedlem i Insenti AS.

Storås har fra august 2012 vært administrerende direktør i Baneservice AS. Hun er styreleder i datterselskapene Baneservice Skandinavia AB (100 %) og Railcom AS (57 %), samt styremedlem i Norsecraft AS og varamedlem til styret i Moelven ASA.

Ingvild Storås er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 1988 og har tidligere vært avdelingsdirektør i Block Watne AS (2008-12) og regionsjef i Mesta (2003-08). Før dette har hun hatt ulike stillinger i Statens Vegvesen.

- Jeg ser frem til oppgaven som styremedlem i Insenti, som er et spennende og fremtidsrettet selskap, sier Ingvild Storås.

Insenti er en ledende aktør innen prosjektutvikling og –ledelse av byggeprosjekter i Osloregionen. Datterselskapet Insenti Samferdsel tilbyr prosjektledertjenester innenfor samferdselssektoren. Selskapene har for tiden 35 ansatte og omsatte for 175 millioner kr i 2015. 

****


- Jeg ser frem til oppgaven som styremedlem i Insenti, som er et spennende og fremtidsrettet selskap, sier Ingvild Storås.

****

Kontaktpersoner:

Daglig leder i Insenti, Bjørn R. Grepperud, telefon 909 91932

Styremedlem Ingvild Storås, telefon 906 54 39017.01.2017

Sigurd Velken ny prosjektleder i Insenti Samferdsel

Sigurd Velken (43) er ansatt som prosjektleder i Insenti Samferdsel.

Velken kommer fra en tilsvarende stilling i HR Prosjekt og har ellers erfaring fra Norconsult og Statens vegvesen. Velken er utdannet sivilingeniør, Master of Transportation Engineering, fra University of Rhode Island, Kingston, USA.

Sigurd Velken tiltrådte stillingen 16. januar 2017.

****

Kontaktperson: Daglig leder i Insenti Samferdsel John Ytterhaug, telefon 918 41 839


www.insenti.no

 06.01.2017

Erik Alexander ny prosjekteringsleder i Insenti

Erik Alexander (38) er ansatt som prosjekteringsleder i Insenti.

Alexander kommer fra stilling som spesialistingeniør i Aker Solutions. Han har tidligere arbeidserfaring som prosjekteringsleder i FMC/Statoil. Alexander er utdannet sivilingeniør innen produktutvikling og produksjon fra NTNU.

Erik Alexander tiltrådte stillingen 2. januar 2017.

****

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Grepperud, telefon 909 91 932

 

www.insenti.no

 02.01.2017

Hanne Nybøen ny prosjekt-/prosjekteringsleder i Insenti Samferdsel

Hanne Nybøen (38) er ansatt som ny prosjekt-/prosjekteringsleder i Insenti Samferdsel.

Nybøen kommer fra stilling som senior geofysiker hos DEA Norge og har tidligere jobbet hos Bridge Energy og Statoil. Nybøen er utdannet sivilingeniør innen geofysikk fra NTNU. 

Hanne Nybøen tiltrådte stillingen 2. januar 2017.

****

Kontaktperson: Daglig leder i Insenti Samferdsel John Ytterhaug, telefon 918 41 839

 

www.insenti.no

 01.12.2016

Joakim Hammer ny prosjektleder i Insenti Samferdsel

Joakim Hammer (34) er ansatt som prosjektleder i Insenti Samferdsel.

Hammer kommer fra stilling som interface manager hos Obrascón Huarte Lain SA (Follobaneprosjektet) og har tidligere jobbet hos HR Prosjekt, Antaris og Jernbaneverket. Hammer er utdannet siv. ing innen teknisk kybernetikk fra NTNU.

I Insenti Samferdsel vil Hammer jobbe med prosjekt- og ledelsesoppgaver i selskapets prosjekter.

Joakim Hammer tiltrådte stillingen 1. desember 2016.

****

Kontaktperson: Daglig leder i Insenti Samferdsel John Ytterhaug, telefon 918 41 839


www.insenti.no

 

 03.11.2016

Videre i konkurranse om nytt regjeringskvartal

Det er kåret 7 finalister i konkurransen om å tegne nytt regjeringskvartal og gruppen R25, som Insenti er en del av, er en av arkitektgruppene som har gått videre. 19 arkitektkontorer var med fra start.

Arkitektgruppene har navn, og består av flere forskjellige arkitektkontorer, på grunn av prosjektets omfang og kompleksitet.

Arkitektgruppen R25 består av Dyrvik Arkitekter, Narud Stokke Wiig AS, L2 Arkitekter, Østengen & Bergo AS, Landskapsfabrikken, Insenti, Høyer Finseth, Haug og Blom-Bakke AS, Unionconsult, Deltatek, Malnes og Endresen AS med underleverandører: Høyer Finseth.

Statsbygg har kåret finalistene og konkurransen starter trolig i desember. Man regner med at konkurransen avsluttes i mars/april neste år.

Byggestart er planlagt i 2020, og innflytting i perioden 2023-2025.

Foto: Statsbygg / Illustrasjon


www.insenti.no01.11.2016

Dan Svoboda ny driftsleder i Insenti

Dan Svoboda (32) er ansatt som driftsleder i Insenti.

Svoboda kommer fra stilling som roustabout hos Maersk Drilling Norge. Han har tidligere arbeidserfaring som prosjektingeniør fra Beerenberg Corp og som kobber- og blikkenslager i GK Lillehammer. Svoboda har svennebrev fra blikkenslagerfaget, og bachelor i produksjonsteknikk fra HiB. 

Dan Svoboda tiltrådte stillingen 1. november 2016.

****

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Grepperud, telefon 909 91 932

 

www.insenti.no01.11.2016

Roy Ebbesen ny KS/HMS rådgiver i Insenti

Roy Ebbesen (44) er ansatt som KS/HMS-rådgiver i Insenti.

Ebbesen kommer fra stilling som HMS rådgiver/HR medarbeider hos Frank Kristiansen AS. Han har tidligere arbeidserfaring fra Follo Tak og Vedlikehold, og før det jobbet 5 år som politimann, blant annet med etterforskning innen miljøkriminalitet. Ebbesen har utdannelse fra Høgskolen i Bodø innen EDB og økonomi, i tillegg til Politihøgskolen.

Roy Ebbesen tiltrådte stillingen 1. november 2016.

**** 

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Grepperud, telefon 909 91 932

 

www.insenti.no17.10.2017

Geir M. Aarstad ny styreleder og Bjørn Richard Johansen nytt styremedlem i Insenti

Geir M. Aarstad (56) er valgt som ny styreleder og Bjørn Richard Johansen (51) som nytt styremedlem i Insenti AS.

Geir M. Aarstad har vært styremedlem i Insenti siden 2011. Han har mer enn 25 års erfaring fra ulike lederstillinger innenfor eiendoms- og entreprenørbransjen. Fra 2004 til 2009 var han konsernsjef for Skanska Norge, og i perioden 2009 – 2011 var han konsernsjef for entreprenørselskapet i det Saudi-Arabiske selskapet Al Rahji Holding. Aarstad er styreformann i bl.a. Ølen Betong, Naboen, Crane Norway, Torpol, G&L prosjektservice og Brekke & Strand Akustikk, samt styremedlem i bl.a. Stangeland-gruppen, Backe Rogaland og Feiring Bruk.

Bjørn Richard Johansen har bred og lang erfaring fra kommunikasjonsbransjen og tok initiativet til å etablere First House i 2010, hvor han er assosiert partner. Han har betydelig internasjonal erfaring og har ansvaret for selskapets internasjonale relasjoner. I tiden som kommunikasjonsdirektør i Glitnir hadde han ansvaret for kommunikasjonen i 14 land. Under den islandske finanskollapsen i 2008 koordinerte han Islands nasjonale kriseenhet og rapporterte direkte til statsministerens kontor. Bjørn Richard Johansen har ledet prosjektet med å etablere Conceptor Bolig hvor han er rådgiver og sitter i ledelsen.

 Insenti er en ledende aktør innen prosjektutvikling og –ledelse av byggeprosjekter i Osloregionen. Selskapet har for tiden 30 ansatte og omsatte for 175 millioner kr i 2015.

www.insenti.no


**** 

Kontaktpersoner:

Daglig leder i Insenti, Bjørn R. Grepperud, telefon 909 91932
Styreleder Geir M. Aarstad, telefon 934 38 803
Styremedlem Bjørn Richard Johansen, telefon 47 800 10010.10.2016

Karoline Hasselgård går til Insenti

Karoline Hasselgård går fra stillingen som daglig leder i Aase Byggeadministrasjon til Insenti AS.

I Insenti får hun ansvaret for å lede prosjektutviklingsavdelingen. Hun tiltrer stillingen 1. januar 2017. Les mer på bygg.no: http://www.bygg.no/article/1289804

www.insenti.no


Foto: Bygg.no


 04.10.2016

Catrine Sommerseth ny markedsleder i Insenti Samferdsel

Catrine Sommerseth (28) er ansatt som markedsleder i Insenti Samferdsel AS.

Sommerseth kommer fra stilling som Fagleder for marked- og anbudsavdelingen i RG Rustand Gruppen. Hun har tidligere arbeidserfaring fra HR Prosjekt og EQT Partners. Sommerseth har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi, samt en bachelor i markedsføring fra BI.

 I Insenti Samferdsel vil Sommerseth arbeide med markedsprosessene i selskapet.

 Catrine Sommerseth tiltrådte stillingen 3. oktober 2016.

****

Kontaktperson: Daglig leder i Insenti Samferdsel John Ytterhaug, telefon 918 41 839

 

www.insenti.no

 28.09.2016

Marius Prøsch-Oddevald ny avdelingsleder i Insenti

Marius Prøsch-Oddevald (41) er ansatt som leder for produksjonsavdelingen i Insenti. Prøsch-Oddevald kommer fra stilling som prosjektleder i samme firma og har tidligere erfaring som prosjekteringsleder i Strøm Gundersen, eiendomssjef i PK Eiendom og prosjektleder i Skanska Norge. Marius Prøsch-Oddevald er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim.

Marius Prøsch-Oddevald tiltrådte stillingen 29. august 2016. Han overtok stillingen etter Arild Vavik (64), som fortsetter som prosjektleder i Insenti.

-Jeg ser frem til å lede produksjonsavdelingen i Insenti, sier Marius Prøsch-Oddevald. –Insenti har betydelig erfaring fra byggebransjen, og vi skal i gang med mange spennende prosjekter i løpet av den nærmeste tiden. 

Insenti er en ledende aktør innen prosjektutvikling og –ledelse av byggeprosjekter i Osloregionen. Selskapet har for tiden 30 ansatte og omsatte for 175 millioner kr i 2015.

****


Marius Prøsch-Oddevald er ny leder av produksjonsavdelingen i Insenti. Foto: Tove Lauluten.

****

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Grepperud, telefon 909 91 932 

www.insenti.no

 07.06.2016

John Ytterhaug blir daglig leder i Insenti Samferdsel

John Ytterhaug (61) er ansatt som daglig leder i nyetablerte Insenti Samferdsel AS. Han kommer fra stillingen som regiondirektør i HR Prosjekt, hvor han har ansvar for bane- og energimarkedet. Ytterhaug har også hatt lederstillinger i Atkins Norge, Thales og Alcatel.

Ytterhaug er utdannet Cand. Scient. fra Universitet i Oslo i 1980.

Insenti Samferdsel AS er et datterselskap av Insenti AS og skal være Insentikonsernets kompetansemiljø innenfor samferdsel. –Vi ser en mulighet i markedet for store prosjekter og prosjektledelse innen samferdsel, særlig innen jernbane, trikk, t-bane og vei, sier Bjørn R. Grepperud, daglig leder i Insenti og styreleder i Insenti Samferdsel. –Vi er glade for at John Ytterhaug har takket ja til oppgaven med å etablere og bygge opp Insenti Samferdsel.

-Jeg ser frem til å bygge opp et nytt selskap, uttaler John Ytterhaug. –De nærmeste årene skal det investeres betydelige summer i samferdselssektoren. Insenti har betydelig erfaring fra byggebransjen. Denne erfaringen, i kombinasjon med ytterligere rekruttering av samferdselskompetanse, vil gjøre Insenti Samferdsel til en sterk leverandør av prosjektledertjenester i samferdselssektoren.

John Ytterhaug tiltrer stillingen innen 1. september 2016.

****


  -Jeg ser frem til å bygge opp Insenti Samferdsel som en sterk leverandør av prosjektledertjenesten, sier John Ytterhaug.


****

Kontaktperson: Styreleder i Insenti Samferdsel Bjørn Grepperud, telefon 909 91 932
                          Daglig leder i Insenti Samferdsel John Ytterhaug, telefon 918 41 839

 

www.insenti.no
Fra avfall til verdifull byggekomponent

Da Insenti rehabiliterte Kongens gate 18-20 i 2013, ble gamle himlingsplater sendt til Rockfon for resirkulering.

På bygg.no er det en lengre artikkel om den banebrytende fremgangsmåten og hvordan Insenti og Rockfon bidrar til å redusere avfallsmengden. Les mer her: http://www.bygg.no/article/1272815

 

www.insenti.no11.04.2016

Velkommen til Oslo Future Living!

Estate Media og Insenti inviterer deg til Oslo Future Living – en festival for en bærekraftig by – onsdag 11. mai 2016.

Oslo Future Living er ikke en tradisjonell konferanse, men en spennende festival med en rekke parallelle sesjon, der du får faglig påfyll innenfor ulike områder. Opptatt av de store grønne ideene? Nysgjerrig på hva det grønne skiftet kan bety av trusler og muligheter? Oslo Future Living gir deg inspirasjon og praktisk kunnskap.

Velkommen til Vulkan Arena den 11. mai!

Les mer om Oslo Future Living og påmelding her: http://estatekonferanse.no/konferense/oslo-future-living

Insenti på Oslo Future Living.pdf

www.insenti.no23.02.2016

Erlend Brørs er blitt akkreditert miljøleder

Insentis Erlend Brørs mottok 15. januar 2016 sertifikat som akkreditert miljøleder. Han er dermed én av elleve personer som siden 2013 er blitt akkreditert som miljøleder av Norsk Sertifisering AS.

En akkreditert sertifisering er en offentlig godkjennelse og innebærer at vedkommende innehar den definerte miljølederkompetansen, opparbeidet gjennom tidligere utdannelse, yrkespraksis, gjennomføring av godkjente kurs og bestått skriftlig og muntlig eksamen.

Som akkreditert miljøleder vil Erlend Brørs være rådgiver for byggherren i ulike miljørelaterte emner i alle faser av et prosjekt.

www.insenti.no

12.02.2016

Aker Brygge vant Cityprisen 2016

Insenti gratulerer Aker Brygge og Norwegian Property med årets Citypris! I konkurranse med Sørenga og Verftsgata 2 i Trondheim, var det Aker Brygge som stakk av med den gjeve prisen under årets Citykonferanse.

I sin begrunnelse for tildelingen, sier juryen bl.a. at «Norwegian Property har lyktes med å ta vare på de urbane kvalitetene og de betydelige ambisjonene som alltid har ligget i Aker Brygge-prosjektet».

Insenti var byggherrens prosjektleder for rehabiliteringen av Kaibygg 1 på Aker Brygge.

Les mer på NE nyheter: http://www.nenyheter.no/43982

www.insenti.no
20.01.2016

TV 2 flytter til Bjørvika

Etter nesten 25 år i Karl Johans gate, flytter TV 2 sitt Oslokontor til Diagonale i Bjørvika. I begynnelsen av 2018 vil TV 2 være på plass i Diagonale.

Les mer her: http://www.medier24.com/nyheter/siste-tv-2-forlater-karl-johan-og-flytter-til-bjorvika-i-2018/

I dette prosjektet er Insenti byggherrens prosjektleder.

www.insenti.no14.01.2016

Aker Brygge nominert til Cityprisen

Insenti gratulerer Aker Brygge og Norwegian Property med nominasjonen til årets Citypris!

Aker Brygge er en av tre kandidater som kjemper om den gjeve Cityprisen. Prisen deles ut på Citykonferansen den 11. februar 2016.

Insenti var byggherrens prosjektleder for rehabiliteringen av Kaibygg 1 på Aker Brygge.

Les mer her: http://www.nenyheter.no/43849

 

www.insenti.no

 12.01.2016

BREEAM Good til pilotprosjektet Kirkegata 18

Verneverdige Kirkegata 18 i Oslo, hvor Insenti bl.a. har vært byggherrens prosjektleder, har oppnådd BREEAM-sertifisering Good.

-Kirkegata 18 er et verneverdig bygg, og vi er derfor godt fornøyd med at bygget fikk sertifisering som Good, sier Vegard Foseid i Insenti, som har hatt ansvaret for å lede og koordinere dokumentasjonsprosessen.

Bygget oppnådde en score på 52,2 poeng og oppnådde dermed nesten Very Good. –For å få Very Good trengte vi en score på 55,0 poeng. Prosjektet har vært en pilot for å se hvor høyt vi kunne nå med innvendig vernede arealer, og vi er godt fornøyd med nesten å klare Very Good.

-I sertifiseringen har vi scoret særlig høyt i kategoriene «Transport» og «Avfall», hvor bygget fikk hhv. 89 og 86 poeng. Det er laget sykkelparkering med enkel tilgang fra gatenivå og med tilhørende garderobefasiliteter og tørkerom. Bygget har godt med kollektivknutepunkter i nærheten, og det er kun en parkeringsplass per 100 ansatte. Under rehabiliteringen har det vært jobbet aktivt med å kildesortere avfall, og under ti prosent av avfallsmassen ble levert som blandet avfall.

Stort fokus på bruk av lavemitterende materialer, godt lysmiljø og god luftkvalitet bidro til at kategorien «Helse og innemiljø» fikk en score på 68 poeng, mens kategorien «Materialer» oppnådde en score på 67 poeng. –I rehabiliteringen av Kirkegata 18 har vi brukt klimavennlige materialer med stor robusthet og med lave klimagassutslipp, avslutter Vegard Foseid.

www.insenti.no

 
05.01.2016

Insenti rangert på 12. plass blant rådgiverne

En fersk bransjeoversikt fra Svenska Teknik & Designföretagen (STD) rangerer Insenti som nummer 12 blant norske rådgivere målt etter omsetning i 2014.

Dette er samme plassering som ved forrige måling. Insenti omsatte i 2014 for kr 350,9 millioner mot kr 309,3 millioner foregående år.

STD, i samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner, foretar en årlig kartlegging av markedet i de nordiske landene. Les mer om undersøkelsen her: https://www.std.se/fakta-opinion/marknadsrapporter-och-statistik/branschoversikten-sector-review

 

www.insenti.no

30.11.2015

Staten kan spare milliarder på bedre prosjektstyring

Det er mulig for det offentlige å unngå kostbare budsjettsprekker og overskridelser ved hjelp av bedre prosjektstyring. Daglig leder Bjørn R. Grepperud er blitt intervjuet av Nettavisen om dette.

13.11.2015

Ny milepæl på prosjektet Diagonale

Ny milepæl på prosjektet Diagonale er nådd, og Veidekke har overtatt byggegropa fra AF som nå har ferdigstilt byggegropsentreprisen.

Veidekke er nå igang med totaltentreprise kjeller. Totalt er prosjektet på ca. 39.800 kvadratmeter BTA inkludert kjeller, og Insenti utfører byggherrens prosjektledelse og prosjekteringsledelse i forprosjektfasen.


Fra venstre: Magnus Bjørkhaug Risan (anleggsleder Veidekke), Rune Fossland (prosjektleder Veidekke),Trond Baardseth (KS/HMS-leder AF Anlegg), Egil Mo (arbeidsleder AF Anlegg), Anders Ragnar Haukenes (arbeidsleder Veidekke).


30.10.2015

Insenti inngår rammeavtale med Statsbygg

Insenti sikrer sin første offentlige kontrakt når de nå inngår en rammeavtale med Statsbygg om prosjekteringsledelse. Insenti er en av fire selskap som inngår avtaler med Statsbygg.

 


 

- Vi er svært fornøyde med å inngå denne avtalen. Vi har arbeidet lenge på det private markedet og gleder oss til å nå drive prosjekteringsledelse også av offentlige byggeprosjekter, sier daglig leder i Insenti, Bjørn R. Grepperud.


Konkurransedyktige
Insenti har tidligere ledet gjennomføringen av kontorbygg, forretninger, restauranter, politihus, rettsbygninger og boliger, både som nybygg og rehabilitering. Av de fire selskapene som inngikk rammeavtale med Statsbygg ble Insenti rangert som nr. 2

- At vi når nesten helt til topps i denne rammeavtalen viser at vi tilbyr et tjenestespekter det offentlige er interessert i og at vi er konkurransedyktige på pris. Vi er stolte av å nå opp og går til denne oppgaven med ydmykhet, sier Grepperud.

Insenti AS ble etablert 1. januar 2001. Selskapet er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser, i Oslo og Akershus. Siden oppstarten er det utført og under utførelse ca 400.000 m2 næringsarealer og ca 800 boliger.

www.insenti.no12.10.2015

Nominert til «Entrepreneur Of The Year»

Insenti og daglig leder Bjørn R. Grepperud er nominert i konkurransen «Entrepreneur Of The Year,» som konsulentselskapet EY arrangerer for 14. gang i Norge.

Målet med konkurransen er å trekke frem bedrifter som bidrar med nye ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser. I østlandsregionen er det tolv nominerte kandidater, og i denne artikkelen kan du lese mer om konkurransen og noen av de andre nominerte:

http://www.aftenposten.no/okonomi/Den-eneste-kvinnen-pa-listen-8197346.html

 

 

www.insenti.no

 16.09.2015

Ny versjon av BREEAM-NOR er ute på høring

En ny versjon av BREEAM-NOR foreligger nå i et første utkast fra Norwegian Green Building Council (NGBC). NGBC er opptatt av at BREEAM-NOR fortsetter å være verktøy som er relevant, tilpasset norske forhold og som driver næringen i retning av økt kvalitet og bærekraft.

Den nye versjonen gjelder primært for nybygg og større rehabiliteringsprosjekter, men byggtypen Bolig introduseres som pilot. Flere emner er slått sammen for å forenkle tematikk, og manualen er harmonisert mot BREEAM International 2013, samtidig som den tar med seg erfaringer fra fire år med BREEAM-NOR i det norske markedet.

En rekke arbeidsgrupper har bidratt i arbeidet med den nye manualen, og Erlend Brørs i Insenti har ledet arbeidsgruppen for Avfall og forurensing.

Høringsfristen er 15. oktober 2015.

Les mer her: http://ngbc.no/h%C3%B8ring-breeam-nor-2015

  

www.insenti.no

 
10.09.2015

Daglig leder til Insenti Samferdsel AS

Insenti satser på et nytt område innen prosjektledelse og oppretter Insenti Samferdsel AS.

Til å etablere, utvikle og lede Insenti Samferdsel AS søker vi daglig leder.

Søk på stillingen her: http://visindi.no/stilling/daglig-leder-21/

 

www.insenti.no
03.09.2015

Hva skal skje med rådhusene?

NHO ønsker å kutte antall kommuner fra 428 til 77. Da blir det mange ledige rådhus. Hva skal skje med disse bygningene?

Les intervju med daglig leder Bjørn R. Grepperud på hegnar.no: http://www.hegnar.no/eiendom/artikkel561185.ece

www.insenti.noOppkjøp – til hvilken pris?

Den siste tiden har fire av våre nærmeste konkurrenter blitt kjøpt opp av utenlandske selskaper. Hvilke konsekvenser får dette for prosjektlederen, og ikke minst for kunden?

Les daglig leder Bjørn R. Grepperuds kommentar på bygg.no: http://www.bygg.no/article/1245028

www.insenti.no13.08.2015

Ny BREEAM-NOR-manual klar til høsten

Arbeidet med å utvikle BREEAM-NOR-manualen til en ny og oppdatert versjon er i gang, og den nye versjonen av BREEAM-NOR-manualen skal være ferdigstilt og godkjent i løpet av høsten.

En rekke arbeidsgrupper er satt i gang, og Erlend Brørs i Insenti leder arbeidsgruppen for Avfall og forurensing.

Arbeidsgruppene leverte i juni fra seg sine forslag. Norwegian Green Building Council (NGBC) vil nå sammenstille alt arbeidet og starte selve godkjennelsesprosessen mot Building Research Establishment (BRE), som eier miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM.

Les mer her: http://www.breeam-nor.no/ny-breeam-nor-manual-2015-pa-trappene/

 

 

www.insenti.no04.08.2015

Nå er det fastlandsindustrien som gjelder

Nå er det fastlandsindustri som gjelder, og om to år forventes det at det er flere ansatte i bygg- og anleggsnæringen enn i oljenæringen.

Les intervjuet med daglig leder Bjørn R. Grepperud her:

http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2015/08/01/1619/oljesmellen/mener-denne-bransjen-blir-strre-enn-olje-innen-to-r

 

 

www.insenti.no17.06.2015

Årsrapporten for 2014 er publisert 

Insentis årsrapport for 2014 er nå publisert. Du finner den her.

En trykt kopi kan fås tilsendt ved henvendelse til post@insenti.no.

 

www.insenti.no03.06.2015

Åsmund Engebråten ny prosjektleder i Insenti

Åsmund Engebråten (60) er ansatt som prosjektleder i Insenti.

Han kommer fra stilling som daglig leder/prosjektleder i AasCon og har tidligere yrkeserfaring fra bl.a. Multibygg, Selvaagbygg, Holte Consulting, LHL Bygg og Astrup Høyer. Åsmund er utdannet byggingeniør fra Oslo Ingeniørhøgskole og med tilleggsutdannelse som bedriftsøkonom fra BI.

I Insenti vil Engebråten arbeide med prosjekt- og ledelsesoppgaver i selskapets prosjekter.

Åsmund Engebråten tiltrådte stillingen 26. mai 2015.

****

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Grepperud, telefon 909 91 932

www.insenti.no01.06.2015

Insenti flytter til Akersgata 45

-Vi har vokst ut av våre nåværende lokaler og fra i dag er vi på plass i store og nyoppussede lokaler i Backegården i Akersgata 45, sier Bjørn R. Grepperud, daglig leder i Insenti.

-De siste årene har vi hatt en god etterspørsel etter våre tjenester, og antall ansatte har økt fra 18 i 2011 til dagens nivå på 37 ansatte. Økningen i antall ansatte medførte behov for større lokaler, og vi begynte derfor å se etter nye lokaler i fjor høst. Etter en prosess med flere tilbydere, valgte vi til slutt å inngå leieforhold med Backegården DA. Med flyttingen til Akersgata 45 får vi moderne og representative lokaler tilpasset vårt behov i dag og med rom for fortsatt vekst, forteller Grepperud.

-Vi har lagt vekt på at lokalene har god tilgang til offentlig kommunikasjon og gode fasiliteter for de som sykler. Det er etablert sykkelparkering for 20 sykler med tilhørende garderobefasiliteter, sier Grepperud. I fjor var 70 % av alle reiser i Insenti bilfrie.

-Vi får stor kantine der vi kan samle hele selskapet, avholde kurs og andre sosiale samlinger. Da en stor del av selskapets ansatte sitter ute i byggeprosjekter, er dette viktig for oss, avslutter Bjørn R. Grepperud.

****

Insenti flytter til Backegården i Akersgata 45. Foto: Akershus Eiendom.

****

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Grepperud, telefon 909 91 932

www.insenti.no

 10.04.2015

Marius Prøsch-Oddevald ny prosjektleder i Insenti

Marius Prøsch-Oddevald (40) er ansatt som prosjektleder i Insenti.

Prøsch-Oddevald kommer fra stilling som prosjekteringsleder i Strøm Gundersen, og han har tidligere erfaring som eiendomssjef i PK Eiendom og prosjektleder i Skanska Norge. Marius Prøsch-Oddevald er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim.

I Insenti vil Prøsch-Oddevald arbeide med prosjekt- og ledelsesoppgaver i selskapets prosjekter.

Marius Prøsch-Oddevald tiltrådte stillingen 1. april 2015.

****

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Grepperud, telefon 909 91 932

www.insenti.no

 08.04.2015

Petter Bjerke ny prosjektleder i Insenti

Petter Bjerke (35) er ansatt som prosjektleder i Insenti.

Bjerke kommer fra stilling som prosjektleder i MT Højgaard, og han har tidligere erfaring fra blant annet Bundebygg og Betonmast. Petter Bjerke er utdannet bygningsingeniør fra Høgskolen i Oslo.

I Insenti vil Bjerke arbeide med prosjekt- og ledelsesoppgaver i selskapets byggeprosjekter.

Petter Bjerke tiltrådte stillingen 1. april 2015.

 

****

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Grepperud, telefon 909 91 932

www.insenti.no

 02.03.2015

Solid vekst for Insenti

 Insenti oppnådde i 2014 en omsetning på kr 351 mill, noe som er en vekst på 13,5 % sammenlignet med 2013. Samtidig økte driftsresultatet med 17,4 % til kr 23 mill og driftsmarginen ble ytterligere forbedret fra 6,4 % i 2013 til 6,6 % i 2014.

 

-Vi fikk et betydelig løft i omsetningen fra 2012 til 2013, hvor omsetningen økte fra kr 178 mill til kr 309 mill. Det er gledelig at veksten fortsatte i 2014 og at vi passerte kr 350 mill, sier daglig leder Bjørn R. Grepperud i Insenti. Det er spesielt økt etterspørsel etter vår byggemodell som bidrar til omsetningsøkningen. –Vi har vært engasjert i tre store byggeprosjekter med vår gjennomføringsmodell, og våre tjenester innenfor prosjektutvikling, prosjektledelse og KS/HMS blir etterspurt av stadig flere byggherrer.

Bjørn R. Grepperud sier at utsiktene for 2015 er gode. –Vi har solgt mesteparten av vår kapasitet innenfor prosjekt- og prosjekteringsledelse og i gjennomføring med vår byggemodell. Insenti skal i tiden fremover gjennomføre flere nybygg i byggherrestyrte delentrepriser, noe som gir en dreining fra rehabilitering til nybygg. Vi har også en god ordresituasjon innenfor øvrig prosjekt- og prosjekteringsledelse.Insenti forventer derfor en tilfredsstillende omsetnings- og resultatutvikling i 2015, sier Grepperud.

Insenti er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjektledelse, herunder ledelse av byggherrestyrte delentrepriser, i Oslo og Akershus. Selskapet har for tiden 37 ansatte og planlegger ytterligere ansettelser i tiden fremover.

Resultatregnskap (mill kr)

2014

2013

Endring

Driftsinntekter

350,9

309,3

13,5 %

Driftskostnader

327,7

289,5

13,2 %

 

 

 

 

Driftsresultat

23,2

19,8

17,4 %

Resultat før skatt

25,3

21,7

16,6 %

****


Økt etterspørsel etter vår byggemodell bidrar til omsetningsøkningen, sier daglig leder Bjørn R. Grepperud i Insenti.
Foto: Tove Lauluten

**** 

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn R. Grepperud, telefon 909 91932

Komplett regnskap fås ved henvendelse til post@insenti.no 

www.insenti.noNye SHA-oppdrag til Insenti

Insenti har fått tre nye oppdrag som SHA-koordinator utførelsesfase for Avantor. Avantor foretar større rehabiliteringer av Torgbygget i Nydalsveien 33 og et næringsbygg i Nydalsveien 28, i tillegg til at de er i gang med bygging av 120 nye leiligheter på Spikerverket, byggetrinn 2. Insenti, ved Karianne Haugen, er engasjert som SHA-koordinator utførelse ved alle tre prosjektene.

Torgbygget oppgraderes i samarbeid med Kristin Jarmund Arkitekter og får nye fasader, samt at handelsarealene i 1. etasje og kontorarealene i 2. til 5. etasje blir modernisert og oppgradert. Samtidig vil Avantor - i samarbeid med Sporveien - etablere en ny og fullverdig inngang til Torgbygget fra T-baneinngangen mot Akerselva. I tillegg vil Sporveien øke kapasiteten med ekstra trapp og heis fra denne inngangen og ned til perrongen. Ombyggingen skal være ferdig til primo 2016 og engasjert entreprenør er Backegruppen.

Nydalsveien 28 har tidligere vært hovedkontor for Christiania Spigerverk, Elkem og Evry og skal nå gjennom en omfattende rehabilitering.  I tillegg til innvendig modernisering, inkluderer prosjektet en kraftig oppgradering av inngangspartiet og åpning av det store atriet i midten av bebyggelsen. Planene for ombyggingen er utarbeidet i samarbeid med Nydalen Arkitektkontor og bygget er planlagt ferdig i løpet av 2015. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise av Betonmast.

Spikerverket byggetrinn 2 består av ca. 120 leiligheter. Hele utbyggingen på Spikerverket består av tre næringsbygg og fem lavblokker for boliger. Dette blir solrike boliger midt i den grønne delen av det urbane Nydalen. Første del er ferdig utbygd med et næringsbygg og to boligbygg bestående av 40 leiligheter. Det er også opparbeidet et flott parkområde i vest, til glede for alle som bor og jobber i nærheten. Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2016.

Avantor har som byggherre stort fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i gjennomføring av sine byggeprosjekter og Insenti er glad for å kunne videreføre det gode samarbeidet fra tidligere byggeprosjekter.10.02.2015

Per Arne Johnsrud ny prosjektleder i Insenti

Per Arne Johnsrud (42) er ansatt som prosjektleder i Insenti.

Johnsrud kommer fra stilling som prosjektleder i S-Bygg, og han har tidligere erfaring fra blant annet Hedalm Anebyhus og Selmer. Per Arne Johnsrud er utdannet bygningsingeniør fra Hærens Ingeniørskole.

I Insenti vil Johnsrud arbeide med prosjekt- og ledelsesoppgaver i selskapets byggeprosjekter.

Per Arne Johnsrud tiltrådte stillingen 9. februar 2015.

****

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Grepperud, telefon 909 91 932

www.insenti.no

 26.01.2015

BREEAM Very Good til Fredrik Selmers vei 4

Fredrik Selmers vei 4 i Oslo, hvor Insenti har vært byggherrens prosjektleder, har oppnådd BREEAM-sertifisering Very Good.

-I sertifiseringen har vi scoret høyt i syv av ti kategorier, men det er særlig tre kategorier som skiller seg ut, sier BREEAM-koordinator Erlend Brørs i Insenti, som har hatt ansvaret for å lede og koordinere dokumentasjonsprosessen. -Vi fikk veldig god score på «Helse og velvære» (innemiljø), «Transport» og «Avfall».

-Vi fikk innovasjonspoeng for kategoriene «Helse og velvære» og «Transport». Vi dokumenterte bl.a. at alle innvendige bygningsmaterialer ikke skiller ut helseskadelige stoffer. Innovasjonspoenget for «Transport» fikk vi fordi det er lagt til rette for alternative transportformer med god sykkelparkering og tilhørende garderobeforhold samt etablering av parkeringsplasser for el-biler.

****


-Vi fikk innovasjonspoeng for «Helse og Velvære» og «Transport», sier Erlend Brørs i Insenti.

**** 

Kontaktpersoner: Daglig leder Bjørn Grepperud, telefon 909 91932

BREEAM-koordinator Erlend Brørs, telefon 920 20 144

www.insenti.no
20.01.2015

En lønnsom entreprisemodell

Senter for Eiendomsfag, i samarbeid med advokatfirmaet Schjødt og Insenti, inviterer til frokostseminar om byggherrestyrte delentrepriser.

Insenti har de siste ti årene hatt suksess med en rekke byggeprosjekter i ulike modeller av byggherrestyrte delentrepriser. Modellen gir rask oppstart og fleksibilitet i gjennomføringen. Insentis evaluering i etterkant viser at disse prosjektene er mellom 5 og 20 % rimeligere enn totalentrepriser.

Advokatfirmaet Schjødt vil på dette seminaret presentere og drøfte risiko ved de ulike entreprisemodellene, og Insenti vil fortelle mer om hvordan modellen organiseres samt hvilke fordeler byggherrer oppnår ved å bruke den.

Foredragsholdere er advokat/partner i Schjødt, Geir Frøholm, daglig leder i Insenti, Bjørn R. Grepperud og avdelingsleder i Insenti, Arild Vavik.

Målgruppe: Byggherrer, utbyggere, investorer, advokater, andre med interesse for emnet.

Arrangementet avholdes hos Senter for Eiendomsfag, Øvre Vollgate 7, Oslo den 5. februar 2015 kl. 08.30 – 10.00.

Program:

Byggherrestyrte delentrepriser – om modellen

v/Arild Vavik, avdelingsleder produksjon i Insenti

Risikobildet i byggherrestyrte delentrepriser sammenlignet med utførelses- og totalentreprisen

v/Geir Frøholm, advokat/partner i advokatfirmaet Schjødt

Hvorfor velge byggherrestyrte delentrepriser

v/Bjørn R. Grepperud, daglig leder i Insenti

Antallsbegrensning. Deltakeravgift er kr 1.450,- eks mva.

Påmelding her: http://www.eiendomsfag.no/kurs/byggherrestyrte-delentrepriser-kort-fagtreff/

 02.12.2014

Byggherrestyrte delentrepriser – enklere for byggherren

Senter for Eiendomsfag, i samarbeid med advokatfirmaet Schjødt og Insenti, inviterer til ettermiddagsseminar om byggherrestyrte delentrepriser.

Insenti har de siste ti årene hatt suksess med en rekke byggeprosjekter i ulike modeller av byggherrestyrte delentrepriser. Modellen gir rask oppstart og fleksibilitet i gjennomføringen. Insentis evaluering i etterkant viser at disse prosjektene er mellom 5 og 20 % rimeligere enn totalentrepriser.

Advokatfirmaet Schjødt vil på dette seminaret presentere og drøfte risiko ved de ulike entreprisemodellene, og Insenti vil fortelle mer om hvordan modellen organiseres samt hvilke fordeler byggherrer oppnår ved å bruke den.

Foredragsholdere er advokat/partner i Schjødt, Geir Frøholm, daglig leder i Insenti, Bjørn R. Grepperud og avdelingsleder i Insenti, Arild Vavik.

Målgruppe: Byggherrer, utbyggere, investorer, advokater, andre med interesse for emnet.

Arrangementet avholdes hos Senter for Eiendomsfag, Øvre Vollgate 7, Oslo den 19. januar 2015 kl. 13.30 – 15.30. 

Program:

Byggherrestyrte delentrepriser – om modellen

v/Arild Vavik, avdelingsleder produksjon i Insenti

Risikobildet i byggherrestyrte delentrepriser sammenlignet med utførelses- og totalentreprisen

v/Geir Frøholm, advokat/partner i advokatfirmaet Schjødt

Hvorfor velge byggherrestyrte delentrepriser

v/Bjørn R. Grepperud, daglig leder i Insenti

Antallsbegrensning. Deltakeravgift er kr 1.450,- eks mva.

Påmelding her: http://www.eiendomsfag.no/kurs/byggherrestyrte-delentrepriser-kort-fagtreff/
24.10.2014

BREEAM-frokost: Hvordan skape «rehabsuksess»?

NGBC inviterer til BREEAM-frokost onsdag 5. november 2014, og Insenti vil presentere sine BREEAM-erfaringer fra prosjektene Kirkegata 18 og Fredrik Selmers vei 4.

26.08.2014

Frokostseminar om byggherrestyrte delentrepriser

I samarbeid med advokatfirmaet Schjødt inviterer vi til frokostseminar om byggherrestyrte delentrepriser tirsdag 9. september 2014 fra kl. 08.00 til 10.00.