CBTC Sporveien

Sporveien skal erstatte dagens signalstyringssystem med et nytt system i løpet av de neste årene. Signal- og sikringsanlegget for T-banen i Oslo har nådd - og til dels passert - forventet teknisk levealder for mange strekninger. I tillegg til teknisk fornyelse er det behov for kapasitetsøkning for å holde tritt med en økende etterspørsel.

Sporveien skal erstatte dagens signalstyringssystem med et nytt system i løpet av de neste årene. Signal- og sikringsanlegget for T-banen i Oslo har nådd - og til dels passert - forventet teknisk levealder for mange strekninger. I tillegg til teknisk fornyelse er det behov for kapasitetsøkning for å holde tritt med en økende etterspørsel.

I den forbindelse er det fra 2013 og frem til 2016 gjennomført en KVU, KS1, Forprosjekt og KS2. Prosjektet er under planlegging for gjennomføring i årene 2019-2024. Sporveien har bestemt seg for et anlegg av typen CBTC – Communication Based Train Control.

Et CBTC-anlegg er den teknologien som benyttes på de fleste T-baner som bygges nye og fornyes. Den baserer seg på en kontinuerlig kommunikasjon med togene. Sporveien vil benytte halvautomatisk fremføring. For å få til dette, må det installeres følere i sporet langs hele banen, samt et nettverk for kontinuerlig radiokommunikasjon mellom tog og trafikksentralen.

Sporveien sin T-bane består i dag av 101 stasjoner og nesten 90 km linje. Hele dette nettet, samt fremtidige utvidelser, så som Fornebubanen, skal få CBTC. Når dette er installert, vil kapasiteten på dagens bane kunne økes med 25 %. CBTC krever også installasjoner i alle tog og på trafikksentralen.

Insenti Samferdsels rolle har vært å ha prosjektledelsen frem til KS2 og deretter som rådgiver til prosjektledelsen i prosjektet.

Print