24.000 m2

JurFak – Nytt juridisk fakultet for UiO, Oslo

Entra sine prosjekter i Tullinkvartalet, JurFak prosjekt i Kristian Augusts gate 15-21 og naboprosjektet Universitetsgaten 7-9, innebærer en oppgradering av området og vil tilføre ny aktivitet som sikrer et levende byområdeog kvartalmed nye brukere, gateliv og bedre kommunikasjon med resten av byen.

Entra sine prosjekter i Tullinkvartalet, JurFak prosjekt i Kristian Augusts gate 15-21 og naboprosjektet Universitetsgaten 7-9, innebærer en oppgradering av området og vil tilføre ny aktivitet som sikrer et levende byområdeog kvartalmed nye brukere, gateliv og bedre kommunikasjon med resten av byen.

Entra sine prosjekter i Tullinkvartalet, JurFak prosjekt i Kristian Augusts gate 15-21 og naboprosjektet Universitetsgaten 7-9, innebærer en oppgradering av området og vil tilføre ny aktivitet som sikrer et levende byområdeog kvartalmed nye brukere, gateliv og bedre kommunikasjon med resten av byen.

Tullinkvartalet skal åpnes opp med gatetun og passasjer fra Kristian Augusts gate til Universitetsgata, Pilestredet og St. Olavs gate. I passasjene legges det opp til by- og gateliv med bevertning, forretninger og annen utadrettet virksomhet.

Nybygget leies av Universitetet i Oslo og skal huse store deler av Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo (UiO). Det vil huse ca. 3400 studenter og i overkant av 200 ansatte, og inkluderer infosenter, kantine, bibliotek, undervisningsarealer, lesesaler, kontorarealer og dusj-/garderobeanlegg.

Det er lagt vekt på at ny bebyggelse skal tilpasses omgivelsene, verneinteresser og kulturminner. Plassering i Tullinkvartalet er med på å styrke UiO sin tilstedeværelse i sentrum, og danner en kunnskapsakse med eksisterende universitetsbygninger i Karl Johans gate.

Universitetsprosjektet er tegnet av MAD Arkitekter mens Veidekke entreprenør AS er totalentreprenør.Prosjektet startet med omlegging av trikken og rivearbeider høsten 2016. Planlagt ferdigstillelse er høsten 2019.

Prosjektet inkluderer rehabilitering av Kristian Augusts gate 21 (Otto Treiders Handelsskole) som er et vernet bygg fra 1860-tallet.

Insenti er engasjert av Entra som prosjektledere for Tullinkvartalet, JurFak og Universitetsgaten 7-9.

Mål for prosjektet:

•UiO: Studenten i sentrum, kunnskap i sentrum, universitetet i sentrum

•Et åpent, publikumsrettet og fremtidsrettet universitet

•Et sunt og inspirerende lærings- og arbeidsmiljø

•Byutvikling - Revitalisere Tullinkvartalet

•Samspill gammel bebyggelse og ny arkitektur

•Nytt tilbud til Oslos befolkning

•Nytt bygulv med spennende, aktive passasjer og gatetun

 

Entra sine miljømål:

•Miljøledende i bransjen

•Redusere bransjens miljøbelastning

•Redusere energibruk

•Miljøkrav til leverandører

Breeam Excellent for nybygg

Breeam Very good for rehabilitering

•Passivhus med energiklasse B eller bedre

Ferdigstillelse: Q3/2019
Bruttoareal: 24.000 m2
Byggherre: Entra ASA
Entrepriseform: Totalentreprise med samspill

Insenti sin rolle: Prosjektledelse


Vis større kart

Print