22.400 m2

Universitetsgata 7-9, Oslo

Entra skal oppføre ett nytt bygg på den sentrale hjørnetomten mot Pilestredet. Eksisterende bygg skal rives og det nye prosjektet har høye ambisjoner med å skape ett levende byområde og tilføre ny aktivitet.

Entra skal oppføre ett nytt bygg på den sentrale hjørnetomten mot Pilestredet. Eksisterende bygg skal rives og det nye prosjektet har høye ambisjoner med å skape ett levende byområde og tilføre ny aktivitet.

Det nye bygget vil bli ett kontor- og næringsbygg på 10 etasjer, med utadrettet virksomhet i de nedre planene. Det legges stor vekt på god arkitektur, hvor den nye bygningen inngår i en helhet og spiller på lag med eksisterende vernede bebyggelse i kvartalet. Det skal etableres en kjeller med vare- og avfallshåndtering felles med de nye bygningene for Juridisk Fakultet.

Sammen med det nye bygget for Juridisk Fakultet blir det etablert bygulv med sammenhengende passasjer, smug og torg. 

Bygget skal være et foregangsprosjekt mht. universell utforming og tilgjengelighet, videre legges det vekt på moderne, fleksible og robuste løsninger, energieffektivitet og miljø.

Bygget skal tilfredsstille BREEAM NOR EXCELLENT, Energiklasse A og passivhusnivå.

Reguleringen for Tullinkvartalet ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2017.

For tiden er forprosjektet i gang og det planlegges med omlegging av infrastruktur og tilpasning av trafikkmønster første halvår 2018, rivning 2. halvår 2018, og oppstart med byggearbeidene for det nye bygget ved årsskiftet. Prosjektet er estimert til å stå klart ila første halvår 2021.


Insenti er engasjert som byggherrens prosjektleder og bistår med regulering, prosjektutvikling og prosjektledelse. Arkitekt danske Cubo arkitekter.

Ferdigstillelse: 1. halvår 2021
Bruttoareal: ca. 22.400m2
Byggherre: Entra

Insenti sin rolle: Prosjektledelse


Vis større kart

Print