Forside » Produkter » Bygging

Produkter

Bygging

Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.

Vi utfører all ledelse av byggingen med egne ressurser. Vi leverer alle fellestjenester (rigg) og tar det overordnede ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).  Byggherrestyrte delentrepriser innebærer at oppdragsgiveren har en kontraktspart fra prosjektstart til ferdigstilt bygg. Oppdragsgiveren inngår avtale med Insenti og vi inngår avtaler med arkitekt, rådgivende ingeniører, fagentreprenører og leverandører. Insenti styrer prosjektet slik at det fullføres til avtalt tid, kostnad og kvalitet.

BYGGHERRESTYRTE DELENTREPRISER I PRAKSIS:

  • Byggherren inngår én hovedavtale med Insenti
  • Insenti inngår alle avtaler med rådgivende ingenører, fagentreprenører og leverandører på vegne av byggherren
  • Insenti utfører allbygging som byggherrestyrte delentrepriser
  • Insenti leverer rigg og alle fellestjenester, og ivaretar overordnet  ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • Byggherren har fullt innsyn og påvirkning underveis i prosessen, og kan lettere ivareta nødvendige endringer. Som byggherre vil du oppleve en konfliktfri byggesak
  • Lav H-verdi. Insentis byggeprosjekter har en H-verdi på 0 i fire av de fem siste årene
Relaterte prosjekter
Akersgata 34-36, Oslo
6.500 m2
Kirkegata 18, Oslo
18.000 m2
Fredrik Selmers vei 4, Oslo
38.000 m2
Malmskriverveien 4, Sandvika
5.600 m2
Skøyen Atrium III, Oslo
26.000 m2
Lossebalkongen, Havnelageret, Oslo
2.400 m2
Kongens gate 18-20, Oslo
ca. 16.000 m2
Økernveien 9, Oslo
9.500 m2
Aslaks Hage, Oslo
84 boliger
Økernveien 11,Oslo
6.500 m2
Hagegata 22, Oslo
12.500 m2
Hagegata 23, Oslo
11.000 m2
Sandakerveien 64, Oslo
14.000 m2
Kjørboparken, Sandvika
22.000 m2
Midtveien 5, Rygge
6.000 m2
Stovner politistasjon, Oslo
1.400 m2
Strømsveien 96, Oslo
18.000 m2
Herregårdsveien 4, Oslo
14 boliger
Nedre Slottsgate 13-15, Oslo
6.100 m2
Tårnåsen Senter
23000m2

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no