Forside » Produkter » Usikkerhetsstyring

Produkter

Usikkerhetsstyring

Insenti tilbyr usikkerhetsstyring og usikkerhetsanalyser i bygg- og eiendomsprosjekter.

God usikkerhetsstyring har flere positive effekter på byggeprosjekter. Det er sammenlignbart med erfaringene fra HMS-arbeid – god planlegging og ikke minst oppfølgning i gjennomføringen fører til færre uønskede hendelser og bedre resultater. Usikkerhetsstyringen fokuserer først og fremst på kommersiell risiko men kan knyttes til både tid, omdømme, ytre miljø mv.

De fleste som har utviklet eller bygget noe har erfart at sluttkostnaden ikke er endelig kjent før man er ferdig, og ingen kjente kontrakt-, entreprise-, eller samarbeidsformer garanterer dette. Risikoappetitt er et kjent begrep i finanssektoren, som like gjerne kan brukes i vår bransje. I dag er muligheten for reduksjoner i kost og tid dessverre ofte satt i skyggen av frykten for kostnadsoverskridelser.

Insenti har et utmerket utgangspunkt for å sette usikkerhetsstyring i system. Vi har prosjektledelse på flere komplekse nybygg og rehab-prosjekter, både i tidlig utviklingsfase og i produksjon. Mengder av erfaring utveksles mellom prosjektene og kommer kundene til gode. Allerede i innledende faser vil vi benytte metodikk og verktøy for å illustrere og diskutere usikkerhet med kunden. Gjennom hele prosjektet vil det bidra til økt åpenhet og mer proaktiv holdning.

Grunnlaget for god usikkerhetsstyring er en god porsjon fag- og metodekunnskap. Resultatene kommer som følge av kontinuerlig arbeid, ikke tidsbegrensede analyser eller utredninger. Vi vil med dette redusere prosjektkostnadene, oppnå kortere gjennomføringstid og ivareta omdømmet til kunden og prosjektet.

 

Hva gir usikkerhetsstyring til prosjektet?

• Usikkerhetsstrategi

• Risikoregister som styringsverktøy for prosjektledelsen

• Forebyggende tiltak og bidrag til beredskapsplan

• Fast punkt i prosjektmøter og rapportering til kunden

Insenti har nødvendig fag- og metodekunnskap og vil jobbe systematisk med usikkerhetsstyring gjennom hele prosjektet

 


 


Relaterte prosjekter
Akersgata 34-36, Oslo
6.500 m2
B1 Tomtekaia, Oslo
19.000 m2
Skøyen Atrium III, Oslo
26.000 m2

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no