Forside » Produkter » Samferdsel

Produkter

Samferdsel

Insenti Samferdsel skal levere prosjektledertjenester innen hele verdikjeden fra tidligfase til gjennomføring av prosjekter.

Insenti Samferdsel AS er et nyetablert selskap, og er et datterselskap til Insenti AS.

Vi vil etablere oss som en betydelig aktør for prosjektadministrasjon innen samferdsel, og vi ønsker å bli sett som byggherrens foretrukne samarbeidspartner.

Insenti Samferdsel skal levere prosjektledertjenester innen hele verdikjeden fra tidligfase til gjennomføring av prosjekter. Vi skal levere ledelse og rådgivning som gir fornøyde kunder i alle faser av samferdselsprosjekter.

Dette gjør vi ved å levere meget kompetente enkeltressurser inn i prosjekter og fylle roller som:

  • Prosjektleder
  • Prosjekteringsleder
  • Byggeleder
  • Kontrollingeniør
  • Etc.


Vi tar også et større ansvar ved å bemanne opp hele eller deler av en prosjekt- og gjennomføringsorganisasjon, samt et større ansvar for at prosjektet gjennomføres i henhold til budsjett, fremdrift og kvalitet.

Våre kunder vil i det vesentlige være offentlige aktører som Bane NOR, Sporveien, Statens Vegvesen, Nye Veger, Bymiljøetaten i Oslo etc.

Vi vil fra vårt kontor i Oslo sentrum operere i Osloregionen.

Relaterte prosjekter
CBTC Sporveien

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no