Forside » Prosjekter » Malmskriverveien 4

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

5.600 m2

Malmskriverveien 4, Sandvika

Lavenergihus og et pilotprosjekt innen miljø. Total utvendig og innvendig rehabilitering av hele eiendommen som er en del av Entra Eiendoms spennende byutviklingsprosjekt i Sandvika.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Lavenergihus og et pilotprosjekt innen miljø. Total utvendig og innvendig rehabilitering av hele eiendommen som er en del av Entra Eiendoms spennende byutviklingsprosjekt i Sandvika.

Kontoreiendom på fem etasjer for Entra Eiendom AS beliggende i Sandvika sentrum.

Prosjektet omfatter fullstendig utvendig og innvendig rehabilitering av hele eiendommen. Eiendommen er et pilotprosjekt innenfor miljø og skal etter rehabiliteringen bli et lavenergihus. Prosjektet deltar i to forskningsprosjekter i regi av henholdsvis SINTEF og Forskningsrådet. SINTEF sitt LECO-prosjekt (Low energy commercials buildings) vil gi verdifulle data på hva som kan gjøres for å få ned energibruken i eksisterende næringsbygg. Forskningsrådets "Fasader av glass - Holder vi hva vi lover?" har fokus på hvordan mengden glass påvirker lysforhold, inneklima, energi og arbeidsmiljø i bygningene.

Insenti utfører byggherrens prosjekt- og byggeledelse i både utviklings- og gjennomføringsfasen gjennom byggherrestyrte delentrepriser.

Ferdigstillelse: 2011
Bruttoareal: Ca 5.600 m2
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser


Insentis rolle: Prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser

Relaterte produkter
Prosjektutvikling
Insenti bistår med tidlig utvikling av konsepter kommersielt og teknisk, herunder blant annet reguleringsarbeid, budsjettering og lønnsomhetsanalyser.
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Bygging
Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no