Forside » Prosjekter » Fredrik Selmers vei 4, Oslo

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

38.000 m2

Fredrik Selmers vei 4, Oslo

Norges mest miljøvennlige rehabiliterte kontorbygg med passivhusstandard og energiklasse A. Bygget er inngangsporten til Helsfyr og Ensjø og vil gi hele området et løft og stimulere til ytterligere utvikling av området.

Se fakta  Se kart Skriv ut Webcam

Norges mest miljøvennlige rehabiliterte kontorbygg med passivhusstandard og energiklasse A. Bygget er inngangsporten til Helsfyr og Ensjø og vil gi hele området et løft og stimulere til ytterligere utvikling av området.

I 2013 vil Fredrik Selmers vei 4 stå ferdig som et moderne og miljøriktig bygg. Energibehovet skal dekkes ved gjenvinning av overskuddsvarme fra eksisterende datahall og fjernvarme. Fasadene rehabiliteres og endres. Vinduene erstattes med nye lavenergivinduer.

Det totalrehabiliterte bygget vil få mer effektive arealer. Det bygges nye etasjer som binder de fem blokkene sammen og danner nye åpne kontorarealer med stor høyde. Totalarealet økes med rundt 6000 kvadratmeter. Ved å gjøre arbeidsplassene mer arealeffektive vil Skattedirektoratet ha mindre arealbehov enn i dag og benytte 70 prosent av bygget. Universell utforming sikrer at bygget blir tilgjengelig for alle.

Insenti har vært Entra Eiendoms rådgiver i utviklings- og konkurransefasen, og har ansvar for prosjekt- og byggeledelse i planleggings- og gjennomføringsfasen.
 

Insenti gjennomfører videre de bygningsmessige innredningsarbeidene og utenomhusarbeidene på vegne av byggherren gjennom byggherrestyrte delentrepriser. Arbeidene omfatter bl.a. innredning av resepsjon, møterom, cellekontorer og landskapsareal, auditorium, kantine, garderober og treningsanlegg. De tekniske installasjonene er dimensjonert for at hele kontorarealet skal kunne gjøres om til cellekontorer og vice versa.

Ferdigstillelse: 2013
Bruttoareal: Ca 38000 m2
Arkitekt: LPO Arkitekter AS
Entrepriseform: Totalentreprise og byggherrestyrte delentrepriser
Byggherre: Entra Eiendom AS

Insentis rolle: Prosjekt- og byggeledelse. Bygging.

Relaterte produkter
Prosjektutvikling
Insenti bistår med tidlig utvikling av konsepter kommersielt og teknisk, herunder blant annet reguleringsarbeid, budsjettering og lønnsomhetsanalyser.
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Bygging
Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.
Byggeledelse
Vår entreprenørerfaring kombineres med gode systemer for å følge opp at byggherren får den kvalitet som er bestilt.
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.
BREEAM-ledelse
Vi bistår byggherren med å velge rett miljø- og BREEAM strategi, og leder prosjektet frem til valgt sertifisering.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no