Forside » Prosjekter » Akersgata 34 og 36, Oslo

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

Illustrasjon: Foto: Entra

6.500 m2

Akersgata 34-36, Oslo

Akersgata 34-36 i Oslo sentrum skal transformeres til høyverdige sammenhengende kontorlokaler for Amedia.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Akersgata 34-36 i Oslo sentrum skal transformeres til høyverdige sammenhengende kontorlokaler for Amedia.

Prosjektet er satt sammen av to bygninger; om- og påbygging av den bevaringsverdige Akersgata 34 (A34), og et nybygg i Akersgata 36 (A36). Bygningene knyttes sammen med åpne etasjeplaner, og får bl.a. felles trapper og heiser. 1. etasje benyttes til publikumsrettet virksomhet. 2. etasje er planlagt med felles kantine og møteromssenter, og 3.-8. etasje inneholder kontorlokaler. Taket på A36 brukes til takterrasse, med atkomst fra 8. etasje i A34. I kjeller finnes sykkelparkering, garderober, lager og tekniske anlegg. På taket legges et avskjermet område for tekniske anlegg.

Prosjektet skal gjennomføres som byggherrestyrte delentrepriser av Insenti.

Ferdigstillelse: 2015
Bruttoareal: Ca 6.500 m2
Arkitekt: Solheim og Jacobsen Arkitekter AS
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggherre: Entra Eiendom AS

Insentis rolle: Prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser 


Relaterte produkter
Prosjektutvikling
Insenti bistår med tidlig utvikling av konsepter kommersielt og teknisk, herunder blant annet reguleringsarbeid, budsjettering og lønnsomhetsanalyser.
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Bygging
Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.
Usikkerhetsstyring
Insenti tilbyr usikkerhetsstyring og usikkerhetsanalyser i bygg- og eiendomsprosjekter.
BREEAM-ledelse
Vi bistår byggherren med å velge rett miljø- og BREEAM strategi, og leder prosjektet frem til valgt sertifisering.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no