Forside » Prosjekter » Lossebalkongen, Havnelageret, Oslo

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

2.400 m2

Lossebalkongen, Havnelageret, Oslo

Det skal skapes fremtid av fortid på Lossebalkongen. Historien bak Lossebalkongen skal synliggjøres samtidig som bylivet fornyes ved å skape ny aktivitet med riktig bruk og riktige brukere.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Det skal skapes fremtid av fortid på Lossebalkongen. Historien bak Lossebalkongen skal synliggjøres samtidig som bylivet fornyes ved å skape ny aktivitet med riktig bruk og riktige brukere.

Lossebalkongen er et utspring av Havnelageret på Langkaia 1 i Oslo. Lossebalkongen var opprinnelig viktig for bygget som en av byens virksomhetsnerver. Byggets eier ønsker å skape ny aktivitet og gi Lossebalkongen tilbake til byen. I rehabiliteringsarbeidet sees Havnelageret i en bymessig sammenheng. Lokalene skal oppgraderes med utskifting av fasaden, ny takterrasse, ny innredning for kontor i to etasjer inklusive full oppgradering av tekniske anlegg.

Ferdigstillelse: 2014
Bruttoareal: Ca 2.400 m2
Arkitekt: Dark Arkitekter AS
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggherre: Entra Eiendom AS

Insentis rolle: Prosjektledelse. Bygging.

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Bygging
Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no