Forside » Prosjekter » Kirkegata 18, Oslo

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

18.000 m2

Kirkegata 18, Oslo

Kirkegata 18 ble bygget i 1915-1921 for daværende Centralbanken for Norge og var et av byggene som var med på å endre Kvadraturens karakter i starten av forrige århundre til å bli Oslos svar på "City", med hovedseter for rederiene og de store bankene i nærheten av Norges Bank og Børsen.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Kirkegata 18 ble bygget i 1915-1921 for daværende Centralbanken for Norge og var et av byggene som var med på å endre Kvadraturens karakter i starten av forrige århundre til å bli Oslos svar på "City", med hovedseter for rederiene og de store bankene i nærheten av Norges Bank og Børsen.

Bygningene er oppført på Byantikvarens gule liste. Byantikvarens gule liste er en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. Kulturminnene som er oppført i listen har så stor kulturhistorisk og/eller arkitektonisk verdi, at de ønskes bevart.

Kirkegata 18, inkl. nabobygget Tollbugata 12, skal gjennomgå en omfattende innvendig rehabilitering med skifte av bygningsmessige interiører og installasjon av nye tekniske anlegg.

Ferdigstillelse: 2. kvartal 2015
Bruttoareal: Ca 18.000 m2
Arkitekt: Dark Arkitekter AS
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggherre: Oslo Pensjonsforsikring

Insentis rolle: Prosjektutvikling. Prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser. KS/HMS

Relaterte produkter
Prosjektutvikling
Insenti bistår med tidlig utvikling av konsepter kommersielt og teknisk, herunder blant annet reguleringsarbeid, budsjettering og lønnsomhetsanalyser.
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Bygging
Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.
BREEAM-ledelse
Vi bistår byggherren med å velge rett miljø- og BREEAM strategi, og leder prosjektet frem til valgt sertifisering.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no