Forside » Prosjekter » Økernveien 9, Oslo

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

9.500 m2

Økernveien 9, Oslo

Kontoreiendommen Økernveien 9 på Tøyen er totalrenovert og vil gi leietakerne moderne og gode kontorfasiliteter. Det er lagt vekt på moderne tekniske anlegg og gode energitekniske løsninger i bygget.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Kontoreiendommen Økernveien 9 på Tøyen er totalrenovert og vil gi leietakerne moderne og gode kontorfasiliteter. Det er lagt vekt på moderne tekniske anlegg og gode energitekniske løsninger i bygget.

Prosjektet omfattet full innvendig rehabilitering av kontorblokk i elleve etasjer på Tøyen Senter med oppgradering til energiklasse B. Insenti utførte byggherrens prosjektledelse i utviklingsfasen i tillegg til byggefasen som ble gjennomført med byggherrestyrte delentrepriser.

Ferdigstillelse: 2012
Bruttoareal: Ca 9.500 m2
Arkitekt: Solheim og Jacobsen Arkitekter AS

Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggherre: Økernveien 9 eiendom AS

Insentis rolle: Prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Bygging
Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no