Forside » Prosjekter » Middelthuns gate 29, Oslo

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

21.500 m2

Middelthuns gate 29, Oslo

NVE-bygget er omdannet til et moderne og miljøriktig kontorbygg i energiklasse B, samtidig som fredningsverdier er ivaretatt i et godt samarbeid med Riksantikvaren.

Se fakta  Se kart Skriv ut

NVE-bygget er omdannet til et moderne og miljøriktig kontorbygg i energiklasse B, samtidig som fredningsverdier er ivaretatt i et godt samarbeid med Riksantikvaren.

NVE-bygget, som ligger like ved Frognerparken, er et stykke norsk industrihistorie som synliggjør etterkrigstidens satsing på kraftutbygging. Bygget fra 1964 var spesialtilpasset NVEs behov og samlet NVE under ett tak. Eiendommen har sterke arkitektoniske kvaliteter med verneverdige elementer i både eksteriør og interiør. Rehabiliteringen var derfor et utrolig spennende prosjekt med ivaretakelse av både fredningskrav, miljøkrav og universell utforming.

Ferdigstillelse: 2011
Bruttoareal: Ca 21.500 m2
Arkitekt: Dark Arkitekter AS
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggherre: Entra Eiendom AS

Insentis rolle: Byggherrens Prosjektledelse

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Byggeledelse
Vår entreprenørerfaring kombineres med gode systemer for å følge opp at byggherren får den kvalitet som er bestilt.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no