Forside » Prosjekter » Tiedemannsjordet, Oslo

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

193 boliger

Tiedemannsjordet, Oslo

Prosjektet var det første boligprosjektet som ble realisert på Ensjø, og dette medførte etablering av Tiedemannsparken og to tilhørende balløkker for lokalbefolkningen. Prosjektet bestod av to byggetrinn med i alt 193 leiligheter.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Prosjektet var det første boligprosjektet som ble realisert på Ensjø, og dette medførte etablering av Tiedemannsparken og to tilhørende balløkker for lokalbefolkningen. Prosjektet bestod av to byggetrinn med i alt 193 leiligheter.

Reguleringen var omstridt og prosjektet var derfor gjenstand for en lang prosess hos offentlige myndigheter. Rammetillatelse forelå sommeren 2006 med påfølgende salg av leiligheter og byggestart. Ferdigstillelse av byggetrinn 1 var i desember 2007 og byggetrinn 2 i august 2008.   Insenti har utført byggherrens prosjektledelse i regulerings- og utviklingsfasen i tillegg til byggefasen

Ferdigstillelse: 2008
Antall boliger: 193
Bruttoareal: 18.000 m2
Arkitekt: Scala Arkitekter AS
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggherre: Ferd Eiendomsinvest AS

 Insentis rolle: Byggherrens prosjektledelse

 

Relaterte produkter
Prosjektutvikling
Insenti bistår med tidlig utvikling av konsepter kommersielt og teknisk, herunder blant annet reguleringsarbeid, budsjettering og lønnsomhetsanalyser.
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no