Forside » Prosjekter » Sandakerveien 64, Oslo

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

14.000 m2

Sandakerveien 64, Oslo

Bygget ble oppført på 1950-tallet som hovedkontor for Norgas. Rehabiliteringsprosjektet omfattet innvendig rehabilitering med oppgradering til nye moderne kontorløsninger og nye tekniske anlegg i etasjene.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Bygget ble oppført på 1950-tallet som hovedkontor for Norgas. Rehabiliteringsprosjektet omfattet innvendig rehabilitering med oppgradering til nye moderne kontorløsninger og nye tekniske anlegg i etasjene.

I arkitektmiljøer er bygget kjent grunnet sin tidlige funkisfasade. Byggets kvaliteter bærer preg av at dette har vært et hovedkontor. Rehabiliteringen ble gjort med leietakere i deler av bygget. Insenti har vært byggherrens prosjektleder og har gjennomført byggefasen med byggherrestyrte delentrepriser.

Ferdigstillelse: 2010
Bruttoareal: Ca 14.000 m2
Arkitekt: Scala Arkitekter AS
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggherre: Bertel O. Steen Osloeiendommer AS

Insentis rolle: Byggherrens prosjekt- og byggeledelse av byggherrestyrte delentrepriser

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Bygging
Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no