Forside » Prosjekter » Kjørboparken, Sandvika

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

22.000 m2

Kjørboparken, Sandvika

Rehabilitering av Kjørboparken har omfattet 5 kontorblokker, servicebygg med resepsjon, kantine og møteromssenter, samt bygging av forskningslaboratorium og spesialtilpasninger for enkelte leietakere.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Rehabilitering av Kjørboparken har omfattet 5 kontorblokker, servicebygg med resepsjon, kantine og møteromssenter, samt bygging av forskningslaboratorium og spesialtilpasninger for enkelte leietakere.

Kjørboparken er utformet som et gjennomført helhetlig og åpent kontorkompleks beliggende i et flott parkanlegg med full tilgjengelighet for allmennheten.

Insenti har utført byggherrens prosjekt- og byggeledelse i utviklings- og gjennomføringsfasen.

Ferdigstillelse: 2008
Bruttoareal: Ca 22.000 m2
Arkitekt: To pluss to Arkitekter AS
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggherre: Kjørboparken AS

Insentis rolle: Byggherrens prosjekt- og byggeledelse

Relaterte produkter
Prosjektutvikling
Insenti bistår med tidlig utvikling av konsepter kommersielt og teknisk, herunder blant annet reguleringsarbeid, budsjettering og lønnsomhetsanalyser.
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Bygging
Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no