Forside » Prosjekter » Alnafossen, Oslo

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

36.000 m2

Alnafossen, Oslo

Insentis første oppdrag, Alnafossen kontorpark, ble ferdigstilt i 2004 og mottok Byggherreprisen for 2003. Kontorparken er nærmest selvforsynt med energi fra egen brønnpark nedenfor bygget.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Insentis første oppdrag, Alnafossen kontorpark, ble ferdigstilt i 2004 og mottok Byggherreprisen for 2003. Kontorparken er nærmest selvforsynt med energi fra egen brønnpark nedenfor bygget.

Alnafossen kontorpark rommer blant annet nytt hovedkontor for Statens vegvesen Vegdirektoratet og ligger på Brynseng i Oslo. Prosjektet inkluderte kompliserte adkomstforhold med ombyggingsarbeider på veibro i Østensjøveien og fundament for T-banebro, samt bygging av Brynseng T-banestasjon. Insenti utførte byggherrens prosjektledelse.

Ferdigstillelse: 2004
Bruttoareal: Ca 36.000 m2
Arkitekt: Lunde og Løseth Arkitekter AS
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggherre: Entra Eiendom AS

Insentis rolle: Byggherrens prosjektledelse

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Byggeledelse
Vår entreprenørerfaring kombineres med gode systemer for å følge opp at byggherren får den kvalitet som er bestilt.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no