Forside » Prosjekter » Aslaks Hage, Oslo

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

84 boliger

Aslaks Hage, Oslo

Boligprosjekt bestående av tre blokker på fire og fem etasjer med underjordisk parkeringsanlegg. Eiendommen ligger tilbaketrukket mellom Husebybakken og Røa sentrum

Se fakta  Se kart Skriv ut

Boligprosjekt bestående av tre blokker på fire og fem etasjer med underjordisk parkeringsanlegg. Eiendommen ligger tilbaketrukket mellom Husebybakken og Røa sentrum

Prosjektet omfattet riving og omfattende sanering av forurenset grunnmasser etter Ullern Bil, samt oppføring av nye boligblokker. Prosjektet har i tillegg tilbudt kjøperne anledning til å gjøre tilpasninger av planløsning og valg på alle innvendige kvaliteter.

Boligprosjekter er utført som byggherrestyrte delentrepriser.  Insenti har utført byggherrens prosjekt- og byggeledelse i utviklings- og gjennomføringsfasen.

Ferdigstillelse: 2005
Antall boliger: 84
Bruttoareal: Ca 9.700 m2
Arkitekt: HRTB Arkitekter AS
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggherre: Aslakveien Utvikling AS

Insentis rolle: Byggherrens prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser

Relaterte produkter
Prosjektutvikling
Insenti bistår med tidlig utvikling av konsepter kommersielt og teknisk, herunder blant annet reguleringsarbeid, budsjettering og lønnsomhetsanalyser.
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Bygging
Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no