Forside » Prosjekter » Midtveien 5, Rygge

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

6.000 m2

Midtveien 5, Rygge

I Midtveien 5 i Rygge kommune har Insenti gjennomført en fullstendig innvendig og utvendig rehabilitering av de tidligere produksjonslokalene til Høyang Polaris.

Se fakta  Se kart Skriv ut

I Midtveien 5 i Rygge kommune har Insenti gjennomført en fullstendig innvendig og utvendig rehabilitering av de tidligere produksjonslokalene til Høyang Polaris.

Eiendommen måtte gjennom en fullstendig innvendig og utvendig rehabilitering med bl.a. omfattende utskiftninger av hele fasader og takkonstruksjon, samt full utskiftning av tekniske anlegg og innvendig ombygging til handelsvirksomhet. Eiendommen fremstår nå som et moderne forretningslokale.

Insenti utførte byggherrens prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser.

Ferdigstillelse: 2010
Bruttoareal: Ca 6.000 m2
Arkitekt: AMB Arkitekter AS

Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggherre: Midtveien 5 AS v/Furuholmen Eiendom

Insentis rolle: Byggherrens prosjekt- og byggeledelse

Relaterte produkter
Prosjektutvikling
Insenti bistår med tidlig utvikling av konsepter kommersielt og teknisk, herunder blant annet reguleringsarbeid, budsjettering og lønnsomhetsanalyser.
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Bygging
Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no