Forside » Prosjekter » Strømsveien 96, Oslo

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

18.000 m2

Strømsveien 96, Oslo

KLIF-bygget på Helsfyr ble rehabilitert innvendig etasje for etasje mens leietakeren, Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF), hadde full aktivitet i bygget.

Se fakta  Se kart Skriv ut

KLIF-bygget på Helsfyr ble rehabilitert innvendig etasje for etasje mens leietakeren, Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF), hadde full aktivitet i bygget.

Samtidig ble utvendig dekke over kjeller rehabilitert med ny membran, isolasjon, påstøp og asfalt. Alle tak på bygget ble tekket om. 

Insenti utførte byggherrens prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser.

Ferdigstillelse: 2008
Bruttoareal: Ca 18.000 m2
Arkitekt: Scala Arkitekter AS
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggherre: Entra Eiendom AS

Insentis rolle: Byggherrens prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Bygging
Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no