Forside » Prosjekter » Politihuset Romerike, Lillestrøm

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

5.000 m2

Politihuset Romerike, Lillestrøm

Prosjektet var en utvidelse av eksisterende politihus på Lillestrøm. Det ble bygd en ny kontorfløy på fire etasjer, samt kjeller. Nybygget følger bebyggelsesmønsteret på nabotomtene, og forsterker dermed aksen av offentlige bygninger langs parkdraget.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Prosjektet var en utvidelse av eksisterende politihus på Lillestrøm. Det ble bygd en ny kontorfløy på fire etasjer, samt kjeller. Nybygget følger bebyggelsesmønsteret på nabotomtene, og forsterker dermed aksen av offentlige bygninger langs parkdraget.

Prosjektet bestod av utvikling og oppføring av nytt bygg med broforbindelse til eksisterende bygninger på eiendommen, samt installasjon av nytt kjøleanlegg i eksisterende bygninger som leies av Romerike Politidistrikt og Nedre Romerike Tingrett.

Insenti har utført byggherrens prosjektledelse i utviklings- og byggefasen.

Ferdigstillelse: 2009
Bruttoareal: Ca 5.000 m2
Arkitekt: Dark Arkitekter AS

Entrepriseform: Totalentreprise
Byggherre: Entra Eiendom AS

Insentis rolle: Byggherrens prosjektledelse

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no