Forside » Prosjekter » Økernveien 11,Oslo

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

6.500 m2

Økernveien 11,Oslo

Oppgradering av kontorlokaler til moderne standard.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Oppgradering av kontorlokaler til moderne standard.

Det er gjennomført en total oppfriskning av eldre lokaler til moderne bygningsmessig og teknisk standard. Lokalene består av en kombinasjon av åpne landskap og cellekontorer. Det er lagt vekt på å velge kostnadseffektive men likevel moderne og estetisk gode løsninger.

Insenti har vært byggherrens prosjekt- og byggeledelse i både utviklings- og gjennomføringsfasen gjennom byggherrestyrte delentrepriser.

Ferdigstillelse: 2011
Bruttoareal: Ca 6.500 m2
Arkitekt: SJ Arkitekter AS
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggekost: Ca 30 mnok
Byggherre: Entra Eiendom AS

Insentis rolle: Prosjekt- og byggeledelse gjennom byggherrestyrte delentrepriser

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Bygging
Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no