Forside » Prosjekter » Bjørvika Felt A9, Oslo

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter/Atelier Oslo

39.800 m2

Bjørvika Felt A9, Oslo

HAV Eiendom AS eier og utvikler Diagonale på felt A9 i Bjørvika. På nabofeltet (felt A8) utvikler Oslo kommune Nye Deichmanske hovedbibliotek. Det er lagt opp til sammenhengende underetasjer i to plan for feltene A8 og A9.

Se fakta  Se kart Skriv ut

HAV Eiendom AS eier og utvikler Diagonale på felt A9 i Bjørvika. På nabofeltet (felt A8) utvikler Oslo kommune Nye Deichmanske hovedbibliotek. Det er lagt opp til sammenhengende underetasjer i to plan for feltene A8 og A9.

Totalt er prosjektet på ca. 39.800 kvadratmeter BTA inkludert kjeller.


Den vestre del av felt A9 skal utvikles til studentboliger for ca. 480 studenter. Bygget vil få ni etasjer med studentboliger over høy førsteetasje/mesanin med handel/bevertning. Boligarealet er ca. 13.500 kvadratmeter BTA.
 

Den østre del av felt A9 skal utvikles til kontor. Bygget får åtte kontorplan over høy førsteetasje/mesanin med handel/bevertning. Kontorarealet er ca. 12.600 kvadratmeter BTA.


Forretningsarealet handel/bevertning utgjør ca. 4.800 kvadratmeter BTA.


Insenti utfører byggherrens prosjektledelse og prosjekteringsledelse i forprosjektfasen.

 

Brutto areal: Ca. 39.800 m2 BTA

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS i samarbeid med

Atelier Oslo AS

Entrepriseform: Ikke bestemt

Byggherre: HAV Eiendom AS


Insentis rolle: Prosjektledelse og prosjekteringsledelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte produkter
Prosjektutvikling
Insenti bistår med tidlig utvikling av konsepter kommersielt og teknisk, herunder blant annet reguleringsarbeid, budsjettering og lønnsomhetsanalyser.
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.
BREEAM-ledelse
Vi bistår byggherren med å velge rett miljø- og BREEAM strategi, og leder prosjektet frem til valgt sertifisering.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no