Forside » Prosjekter » Kaibygg 1, Stranden 5, Oslo

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

30 000 m2

Kaibygg 1, Stranden 5, Oslo

Kaibygg 1, Stranden 5 på Aker Brygge gis ny identitet. Bygget inngår som en del av Norwegian Propertys masterplan for Aker brygge. Kaibygg 1 er et av de mest sentrale byggene på Aker Brygge, og ligger mellom sjøen, Bryggetorget og Holmens gate. Bygningen huset DNBs hovedkontor frem til DNBs flytting til Bjørvika.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Kaibygg 1, Stranden 5 på Aker Brygge gis ny identitet. Bygget inngår som en del av Norwegian Propertys masterplan for Aker brygge. Kaibygg 1 er et av de mest sentrale byggene på Aker Brygge, og ligger mellom sjøen, Bryggetorget og Holmens gate. Bygningen huset DNBs hovedkontor frem til DNBs flytting til Bjørvika.

Kaibygg 1 ble opprinnelig tegnet som et kvartal bestående av fire hus. Disse volumene knyttes nå nærmere sammen for å gi store, sammenhengende og arealeffektive arbeidsplasser med godt dagslys fra flere sider. De sammenhengende volumene kan strekkes opp mot 3.500 kvadratmeter BRA.
 
Kaibygg 1 vil få handelsarealer i kjeller, 1. og 2. etasje. Disse arealene vil være en del av en diagonal som strekker seg fra Terminalbygget, via Verkstedhallen til Kaibygg 1. Diagonalen er den nye handelsgaten på Aker Brygge. Kontorfunksjonene vil i hovedtrekk ligge i 3. - 6. etasje.

Ferdigstillelse: 2014
Bruttoareal: ca 30 000 m2
Arkitekt: Niels Torp arkitekter mnal
Entrepriseform: Totalentreprise
Byggherre: Norwegian Property ASA
 
Insentis rolle: Byggherrens prosjektledelse
 

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no