Forside » Prosjekter » Sjømannsskolen, Kongsveien 30, Oslo

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

7.000 m2

Sjømannsskolen, Kongsveien 30, Oslo

Kongsveien 30, Sjømannsskolen, er rehabilitert. Insenti var leid inn som SHA-koordinator utførelse for byggherren.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Kongsveien 30, Sjømannsskolen, er rehabilitert. Insenti var leid inn som SHA-koordinator utførelse for byggherren.

Kongsveien 30, Sjømannskolen, ble oppført i perioden fra 1913 – 1917. Bygget ble benyttet av Oslo Sjømannsskole frem til 1989 da den ble kjøpt av Oslo Handelshøyskole og rehabilitert. Da BI flyttet til Nydalen, overtok Avantor eierskapet og bygningen er fra da av brukt til undervisningsformål. Nordstrand videregående skole flyttet inn i Sjømannskolen fra semesterstart i august 2013.
Bygget er rehabilitert og de fleste innvendige rom har fått nye tekniske anlegg og nye overflater. Bygget er bevaringsverdig og ombyggingen tok utgangspunkt i byggets nåværende situasjon og bygningsmessige struktur. Det ble gjort noen strukturelle grep som riving og hulltaking i bærende vegger, og det ble i tillegg skiftet en del vinduer og montert utvendig solskjerming.

Insenti var innleid som SHA-koordinator utførelse for byggherren.

 

Ferdigstillelse: August 2013
Bruttoareal: ca 7.000 m2
Arkitekt: Nydalen Arkitektkontor
Byggherre: Kongsveien 30 AS
Entrepriseform: Samspillentreprise
 
Insentis rolle: SHA-koordinator utførelse

Relaterte produkter
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no