Forside » Prosjekter » Kongensgate 18-20

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

ca. 16.000 m2

Kongens gate 18-20, Oslo

Kongens gate 18/Kirkegaten 21 er et vakkert nyklassisistisk hus tegnet av arkitekt Kristian Biong og stod ferdig oppført i 1925. Kongens gate 20 ble oppført i 1894, tegnet av arkitekt Henrik Nissen i stilen nyrenessanse. Store deler av gården ble brannskadet i 1903 og måtte derfor delvis gjenoppføres.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Kongens gate 18/Kirkegaten 21 er et vakkert nyklassisistisk hus tegnet av arkitekt Kristian Biong og stod ferdig oppført i 1925. Kongens gate 20 ble oppført i 1894, tegnet av arkitekt Henrik Nissen i stilen nyrenessanse. Store deler av gården ble brannskadet i 1903 og måtte derfor delvis gjenoppføres.

Kongens gate 18/Kirkegaten 21 er et vakkert nyklassisistisk hus tegnet av arkitekt Kristian Biong og stod ferdig oppført i 1925. Kristian Biong mottok i 1928 Houens Diplom for bygningen. Han gav Den Norske Creditbank en bygning som med sine stramme linjer utnyttet sin monumentale plassering i hele kvartalets lengde. Bygningens opprinnelige hovedinngang fra Kirkegaten er markert med kraftige granittsøyler i tre etasjers høyde. Murbygningens interiør har rike detaljeringer utført i gjellebekkmarmor, mørkbeiset og lakkert eik og malte gipsornamentikk og muroverflater. Karakteristisk for bygningen er den gamle banksalen, en dobbelhøy marmorsal i 1. og 2. etasje, med vakkert glass overlys som gir rommet estiske og arkitektoniske kvaliteter. Den opprinnelige lysgården er intakt og strekker seg fra 3. etasje og opp.

Kongens gate 20 ble oppført i 1894, tegnet av arkitekt Henrik Nissen i stilen nyrenessanse. Store deler av gården ble brannskadet i 1903 og måtte derfor delvis gjenoppføres. Eiendommen hadde opprinnelig en karakteristisk utendørs lysgård som gikk ned til første kjellernivå. Lysgården hadde franske altaner og smale balkonger langs tre av fasadene.

Både Kongens gate 18/Kirkegata 21 og Kongens gate 20 har gjennomgått flere ombygginger. Bygningene ble sammenbygde i alle etasjer i 1975. Bygningene fungerer i dag som ett bygningsanlegg.

Insenti bistår byggherren med en enkel tilpasning av lokalene for ny leietaker.
Ferdigstillelse: 3. kvartal 2013
Bruttoareal: ca. 16.000 m2
Arkitekt: DARK Arkitekter AS
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggherre: Oslo Pensjonsforsikring
Insentis rolle: Prosjektledelse. Bygging.

Relaterte produkter
Prosjektutvikling
Insenti bistår med tidlig utvikling av konsepter kommersielt og teknisk, herunder blant annet reguleringsarbeid, budsjettering og lønnsomhetsanalyser.
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Bygging
Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.
BREEAM-ledelse
Vi bistår byggherren med å velge rett miljø- og BREEAM strategi, og leder prosjektet frem til valgt sertifisering.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no