Forside » Prosjekter » Skøyen Atrium III

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

26.000 m2

Skøyen Atrium III, Oslo

Skøyen Atrium utgjør et helt kvartal sentralt beliggende på Skøyen. Eiendommen er en attraktiv kontoreiendom med moderne fasiliteter som felles kantine og konferansefasiliteter.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Skøyen Atrium utgjør et helt kvartal sentralt beliggende på Skøyen. Eiendommen er en attraktiv kontoreiendom med moderne fasiliteter som felles kantine og konferansefasiliteter.

Planlagt oppstart for byggingen av Skøyen Atrium III er 3. kvartal 2015. Etter utbyggingen blir eiendommen en av Oslos største kontoreiendommer. Kvartalet fornyes og tilrettelegges med større og bedre fellesfasiliteter og infrastruktur, samt et stort og hyggelig indre gårdsrom i plan 3.

Det nye kontorbygget i Drammensveien 145/147 utgjør totalt 26.000 m2 inkludert kjeller og innvending parkering og blir på inntil 12 etasjer. Nybygget blir et moderne signalbygg med fremtidsrettede kontorlokaler. Arkitektur, fasade, materialvalg og layout velges ut med tanke på at bygget skal være et funksjonelt og varig bygg for leietakerne.

Ferdigstillelse: Q2 2019
Bruttoareal: 26000m2
Prosjektkostnad: ca. 605 mnok
Byggherre: Schage Eiendom AS v/ Skøyen Atrium AS
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser

Insenti sin rolle: Lede prosjektering og utførelse til ferdig bygg

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Bygging
Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.
Usikkerhetsstyring
Insenti tilbyr usikkerhetsstyring og usikkerhetsanalyser i bygg- og eiendomsprosjekter.
BREEAM-ledelse
Vi bistår byggherren med å velge rett miljø- og BREEAM strategi, og leder prosjektet frem til valgt sertifisering.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no