Forside » Prosjekter » B1 Tomtekaia

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

19.000 m2

B1 Tomtekaia, Oslo

Innenfor det kommende Munchmuseet, planlegger HAV Eiendom et flott boligområde mellom Akerselva og Stasjonsallmenningen. Området ligger ved travle Bjørvika holdeplass og har et forretningssenter. Formålet med byggeområdet er boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttigformål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg for småbåthavn) og garasjeanlegg.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Innenfor det kommende Munchmuseet, planlegger HAV Eiendom et flott boligområde mellom Akerselva og Stasjonsallmenningen. Området ligger ved travle Bjørvika holdeplass og har et forretningssenter. Formålet med byggeområdet er boliger, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttigformål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg for småbåthavn) og garasjeanlegg.

Felt B1 har et bruksareal på inntil 19.000 m2. Minimum 30 % av bruksarealet skal være bolig. 1. og 2. etasje er forbeholdt forretningslokaler, mens øvrige etasjer blir kontor og boliger. Maksimalt antall etasjer er 9.

Fasadene skal gis en småskalert utforming med høy grad av variasjon, fasadesprang, relieffvirkning og med bruk av mer enn to materialer. Inntil 40 % av fasadene kan være glass. Det skal være minimum 50 % grønne tak i form av sedummatter og/eller gress samt innslag av busker, trær og annen vegetasjon.

Brutto areal: Ca. 19.000 m2 BRA
Arkitekt: Herreros i samarbeid med LPO arkitekter AS
Entrepriseform: Ikke bestemt
Byggherre: HAV Eiendom AS

Insentis rolle: Byggherrens prosjektledelse


 

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Usikkerhetsstyring
Insenti tilbyr usikkerhetsstyring og usikkerhetsanalyser i bygg- og eiendomsprosjekter.
BREEAM-ledelse
Vi bistår byggherren med å velge rett miljø- og BREEAM strategi, og leder prosjektet frem til valgt sertifisering.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no