Forside » Prosjekter » Nydalsveien 28

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

22.000 m2

Nydalsveien 28, Oslo

Avantor rehabiliterer Nydalsveien 28 i Nydalen. Bygget har tidligere vært hovedkontor for Christiania Spigerverk, Elkem og senest Evry, som flyttet ut i fjor.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Avantor rehabiliterer Nydalsveien 28 i Nydalen. Bygget har tidligere vært hovedkontor for Christiania Spigerverk, Elkem og senest Evry, som flyttet ut i fjor.

Nyark (Nydalen Arkitektkontor AS) har sammen med Avantor skapt planene for den omfattende rehabiliteringen. De skal blant annet åpne opp det store atriumet i midten av bebyggelsen ut mot gateplanet i øst, slik at kontakten fra utsiden og inn i bygget blir vesentlig bedret. I tillegg skal inngangspartiet oppgraderes betydelig og interiørløsningene skal moderniseres.

 Insenti bistår prosjektet som SHA-koordinator for utførelsesfasen.

Ferdigstillelse: 2015
Bruttoareal: 22000 m2
Arkitekt: Nydalen Arkitektkontor
Byggherre: Avantor Nydalsveien 28 AS
Entrepriseform: Totalentreprise

Insentis rolle: SHA-koordinator utførelse

Relaterte produkter
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no