Forside » Prosjekter » Torgbygget

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

10.800 m2

Torgbygget, Oslo

Torgbygget i Nydalen skal gjennom en større rehabilitering og utvidelse.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Torgbygget i Nydalen skal gjennom en større rehabilitering og utvidelse.

Dette inkluderer fasader, handelsarealene i 1. etasje og kontorarealene i 2.- til 5. etasje. Hotellet er ikke en del av denne rehabiliteringen.

 Avantor AS vil, i samarbeid med Sporveien Oslo AS, etablere en ny og fullverdig inngang til/fra Torgbygget/T-banen ved Akerselva, mot vest. I tillegg vil Sporveien øke kapasiteten med ekstra trapp og heis fra denne inngangen/vestibylen og ned til perrongen. Dette arbeidet vil pågå i 2015 og frem til 1. kvartal i 2016. Etter dette vil Sporveien starte med utskifting av rulletrappene ved inngang øst.

 Det meste av rehabiliteringen i Torgbygget vil være ferdig ved årsskifte 2015 – 2016.

 Insenti bistår prosjektet som SHA-koordinator for utførelsesfasen.

Ferdigstillelse: 2016
Bruttoareal: 10800 m2
Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS
Byggherre: Avantor Nydalsveien 33 AS
Entrepriseform: Samarbeidsentreprise

 Insentis rolle: SHA-koordinator utførelse

Relaterte produkter
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no