Forside » Prosjekter » Tullinsgate 2

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

6.750 m2

Tullinsgate 2, Oslo

Tullins gate 2 er en moderne kontoreiendom sentralt i Oslo sentrum i umiddelbar nærhet til kollektivtransport. Bygget er på åtte etasjer. Tullins gate 2 er opprinnelig bygget i 1960, men rehabilitert i 1990 og modernisert senest i 2012.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Tullins gate 2 er en moderne kontoreiendom sentralt i Oslo sentrum i umiddelbar nærhet til kollektivtransport. Bygget er på åtte etasjer. Tullins gate 2 er opprinnelig bygget i 1960, men rehabilitert i 1990 og modernisert senest i 2012.

Forskerforbundet skal leie to etasjer i Tullins gate 2 med innflytting mot slutten av 2015. Insenti leder arbeidet med å tilpasse lokalene til Forskerforbundets behov samt arbeidene med å bygge om inngangspartiet. Videre skal naboeiendommen Pilestredet 33 integreres med Tullins gate 2, i første omgang ved at det bygges en felles kantine for byggene.

Insenti er byggherrens prosjekt- og byggeleder.

Ferdigstillelse: 4.kvartal 2015
Bruttoareal: 6.750 m2
Arkitekt: KIMA Arkitektur AS
Byggherre: Tullins gate 2 Eiendom AS v/Oslo Areal AS

Entrepriseform: Delte entrepriser

Insentis rolle: Prosjektledelse, Byggeledelse, KS/HMS

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Byggeledelse
Vår entreprenørerfaring kombineres med gode systemer for å følge opp at byggherren får den kvalitet som er bestilt.
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no