Forside » Prosjekter » Duty Free Gardermoen

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

9.500 m2

Duty Free Gardermoen

Oslo Lufthavn (OSL) utvider med ny Pir Nord og oppgradering av eksisterende areal for å møte veksten i antall reisende. Med utvidelsen vil OSL ha kapasitet til å håndtere 28 millioner reisende i året. Nye Pir Nord får et terminalareal på 117.000 m2, og samlet terminalareal på flyplassen blir etter utvidelsen på 265.000 m2.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Oslo Lufthavn (OSL) utvider med ny Pir Nord og oppgradering av eksisterende areal for å møte veksten i antall reisende. Med utvidelsen vil OSL ha kapasitet til å håndtere 28 millioner reisende i året. Nye Pir Nord får et terminalareal på 117.000 m2, og samlet terminalareal på flyplassen blir etter utvidelsen på 265.000 m2.

I det store vrimleområdet ved inngangen til Pir Nord blir det nye butikker og spisesteder. Ny Duty Free-butikk i avgangshallen åpner 1. desember 2016. Denne blir på til sammen 4.500 m2.

Ny Duty Free-butikk i ankomsthallen åpner 1. september 2016. Arealet blir på 4.000 m2, som er dobbelt så stort som eksisterende butikk.

I eksisterende Duty Free-butikk i avgangshallen skal ca. 1.000 m2 bygges om med ny inngang og ny gangpassasje for reisende.

Den offisielle åpningen av OSL er 17. april 2017.

Utbyggingen skal sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR, og det stilles strenge krav til hvilke materialer som brukes.

Insenti er byggeleder for Travel Retail Norway.

Ferdigstillelse:  1. september 2016 - ny butikk i ankomsthallen
                          1. desember 2016 - ny butikk i avgangshallen
                          1. kvartal 2017 - eksisterende butikk i avgangshallen
Areal: 9.500 m2
Arkitekt: Laura Pauer, Gebr. Heinemann SE & Co. KG
Byggherre: Travel Retail Norway
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser

Insentis rolle: Byggeledelse

Relaterte produkter
Byggeledelse
Vår entreprenørerfaring kombineres med gode systemer for å følge opp at byggherren får den kvalitet som er bestilt.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no