Forside » Prosjekter » Nedre Slottsgate 13-15, Oslo

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

6.100 m2

Nedre Slottsgate 13-15, Oslo

I Nedre Slottsgate 13-15, vis-a-vis Steen & Strøm, etableres det eksklusive butikklokaler i de to nedre etasjene og kontorlokaler fra 3. – 6. etasje.

Se fakta  Se kart Skriv ut

I Nedre Slottsgate 13-15, vis-a-vis Steen & Strøm, etableres det eksklusive butikklokaler i de to nedre etasjene og kontorlokaler fra 3. – 6. etasje.

Alle overflater blir strippet ned til grunnen. Det etableres nye horisontale gjennomganger mellom de to byggene, og et nytt inngangsparti med heis skal betjene alle arealene i både nr. 13 og 15. Alle tekniske anlegg blir revet og erstattes av et nytt og moderne anlegg. Det skal monteres ny heis, samt at en av Oslos eldste heiser blir bevart.

Insenti er byggherrens prosjektleder og gjennomfører rehabiliteringen med byggherrestyrte delentrepriser.

Ferdigstillelse: 1. kvartal 2017
Bruttoareal: 6100 m2
Arkitekt: IDA arkitekter AS
Byggherre: Promenaden NSG 13 AS v/Promenaden Property
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser

Insentis rolle: Prosjektledelse, KS/HMS, Bygging

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Bygging
Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no