Forside » Prosjekter » Tine ROLL /OP- sentral/Utenbys

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

Illustrasjon: Metropolis arkitektur og design as

915 m2

TINE, Oslo

Omgjøring av arealer fra truckladerom til nye kontorlokaler, rehabilitering av eksisterende OP- sentral samt omgjøring av kontorer til lastesone.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Omgjøring av arealer fra truckladerom til nye kontorlokaler, rehabilitering av eksisterende OP- sentral samt omgjøring av kontorer til lastesone.

Ombygde arealer vil være en kombinasjon av kontorer, pauserom og lager.

Arbeidene omfatter:

·Prosjektdel 1, rehabilitering av ca. 650 m2 på grunnplan

·Prosjektdel 2, Rehabilitering av ca. 210 m2 Operasjonssentralen (OP)

·Prosjektdel 3 riving av dagens pauserom og utenbys kontorer ca. 55 m2/ etablering av nye lastesluser.

Ferdigstillelse: 2017
Bruttoareal: ca. 915 m2
Byggherre: Tine SA
Interiørarkitekt: Metropolis arkitektur og design as
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser

Insenti sin rolle: Prosjektleder, prosjekteringsleder, byggeleder

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Byggeledelse
Vår entreprenørerfaring kombineres med gode systemer for å følge opp at byggherren får den kvalitet som er bestilt.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no