Forside » Prosjekter » Camp Feiring

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

2.235 m2

Camp Feiring, Lørenskog

Prosjektet omfatter nybygg av kontorbygg med tilhørende kantine og møteromsavdeling, samt parkering. Bygget er i 2 etasjer pluss kjeller med parkering, trimrom og tekniske anlegg.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Prosjektet omfatter nybygg av kontorbygg med tilhørende kantine og møteromsavdeling, samt parkering. Bygget er i 2 etasjer pluss kjeller med parkering, trimrom og tekniske anlegg.

Insenti AS skal være byggherrens prosjektleder og lede prosjektering og utførelse for prosjektet. Insenti representerer Feiring Bruk AS overfor de engasjerte prosjekterende og utførende som prosjektleder, med koordinering av prosjektering og byggearbeider, samt styring av sistnevnte.

Insenti har også ansvaret for HMS/KS og KU rollen.

Prosjektet vil bli gjennomført i byggherrestyrte delentrepriser hvor Insenti AS vil være hovedbedrift. Insenti AS vil på vegne av Feiring Bruk AS besørge byggeplassadministrasjon og være kontraktspart med den enkelte entreprenør/leverandør.

Når bygget står ferdig skal det benyttes som hovedkontor for Feiring Bruk AS. Bygget skal gjenspeiles i deres virksomhet med norsk steinfasade og bruk av solenergi/paneler på tak. Bygget er plassert sentralt til på deres største grusdeponi/verk i Lørenskog.

Ferdigstillelse: August 2018
Bruttoareal: 2235 m2
Byggherre: Feiring Bruk AS
Entrepriseform: CM, Byggherrestyrte delentrepriser

 

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
KS / HMS
Insenti har lang og bred erfaring fra HMS/SHA-ledelse i bygge- og anleggsprosjekter.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no