Forside » Prosjekter » Tårnåsen Senter AS

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

23000m2

Tårnåsen Senter

Tårnåsen Senter AS eies i dag 50/50 av Daimyo Eiendom AS og Insenti Senter Holding AS.

Se fakta  Se kart Skriv ut

Tårnåsen Senter AS eies i dag 50/50 av Daimyo Eiendom AS og Insenti Senter Holding AS.

Tårnåsen senter er i dag et fungerende lokalsenter med nærings- og servicetilbud, legesenter samt 14 boenheter i Valhallaveien 70/72 i Oppegård kommune. Tomten er nå under omregulering der man ønsker å opprettholde lokalsenterets tilbud, samt tilrettelegge for rundt 130 nye boenheter i tillegg til dagens 14 leiligheter. Reguleringen forventes vedtatt sommeren 2018.

Det er planlagt salgsstart byggetrinn 1 høsten 2018. Tidligst oppstart av byggearbeider er første kvartal 2019.

Insenti vil ha rollene som prosjektleder, prosjekteringsleder og gjennomfører av byggingen.

 

 

Ferdigstillelse: Ultimo 2020
Bruttoareal: Totalt ca. 23000m2 inkludert parkering. Herav ca. 12000m2 BTA bolig og ca. 3000m2 BTA næring.
Byggherre: Tårnåsen Senter AS

Insenti sin rolle: Prosjektleder, prosjekteringsleder og gjennomfører av byggingen

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Bygging
Der vi tar på oss å gjennomføre byggingen gjøres dette som byggherrestyrte delentrepriser. Insenti har utviklet flere modeller for denne entrepriseformen.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no