Forside » Prosjekter » CBTC Sporveien

Prosjekt

Insenti AS
Telefon: 23 05 37 00
E-post: post@insenti.no

CBTC Sporveien

Sporveien skal erstatte dagens signalstyringssystem med et nytt system i løpet av de neste årene. Signal- og sikringsanlegget for T-banen i Oslo har nådd - og til dels passert - forventet teknisk levealder for mange strekninger. I tillegg til teknisk fornyelse er det behov for kapasitetsøkning for å holde tritt med en økende etterspørsel.

Se beskrivelse  Skriv ut

Sporveien sin T-bane består i dag av 101 stasjoner og nesten 90 km linje. Hele dette nettet, samt fremtidige utvidelser, så som Fornebubanen, skal få CBTC. Når dette er installert, vil kapasiteten på dagens bane kunne økes med 25 %. CBTC krever også installasjoner i alle tog og på trafikksentralen.

Insenti Samferdsels rolle har vært å ha prosjektledelsen frem til KS2 og deretter som rådgiver til prosjektledelsen i prosjektet.

Relaterte produkter
Prosjektledelse
Insenti er byggherrens nærmeste rådgiver gjennom alle faser i prosjektet, og vi ivaretar byggherrens interesser gjennom hele prosessen.
Samferdsel
Insenti Samferdsel skal levere prosjektledertjenester innen hele verdikjeden fra tidligfase til gjennomføring av prosjekter.

Ta kontakt på tlf: 23 05 37 00 eller post@insenti.no